Jobb nummer én for Hvaler kommune

Øyvind Fjeldberg, 1.-kandidat Hvaler SV

Øyvind Fjeldberg, 1.-kandidat Hvaler SV Foto:

Av

– Hvaler SV vil blant annet styrke arbeidet med heltidsstillinger for de ansatte. Dette er best for brukere og ansatte.

DEL

Leserbrev

Den viktigste jobben til en kommune er å gi et godt tilbud til de som trenger ekstra hjelp og støtte. Hvaler kommune har mange godt kvalifiserte ansatte som hver dag gjør en flott jobb, derfor er et viktig politisk arbeid å gi gode og forutsigbare arbeidsforhold for de ansatte i kommunen. Hvaler SV jobber for dette og vil blant annet styrke arbeidet med heltidsstillinger for de ansatte. Dette er best for brukere og ansatte.

Vi vil at Hvaler kommune skal utføre de tjenester de gir i dag i kommunal regi. Høyre og Frp har alle de årene jeg har vært med i perioder arbeidet med og vurdert privatisering av diverse tjenester. Til dette er det brukt store summer og skapt mye uro og usikkerhet for de ansatte.

Tiltak for funksjonshemmede er en viktig leverandør av gode tjenester til innbyggere i Hvaler. Det må sikres nok ressurser slik at dette kan fortsette. SV var et av de partiene som var villig til å innføre eiendomsskatt. Dette var en betingelse for at vi skulle klare å utvide og bygge tilbudet på Østerhaug. Når Frp kan være så frimodig at de nærmest fremstiller utbygging av Østerhaug og eldreomsorg som deres fortjeneste, blir det for meg veldig feil. Frp hadde ikke hatt muligheter til å gi så gode tjenester til brukere innenfor pleie og omsorg med sine budsjetter.

Regjeringen har gjort flere tiltak som øker kostnadene for kommunene. Taket for kostnader til egenandel for ressurskrevende brukere er øket. Perioden for arbeidsavklaringspenger er kortet inn slik at flere mennesker må over på sosialstønad fra kommunen. Bostøtteordningen er strammet inn. Slike nedskjæringer skaper en vanskeligere hverdag for personer og økt arbeid og kostnader for kommunene.

Hvaler SV mener at barnetrygd ikke skal regnes med som inntekt når sosialstønad beregnes. Det er mange barn og unge som trenger ekstra støtte i barnehage og skole. Hvaler SV vil samle de fleste av tjenester for barn og unge i forbindelse med den nye felles skolen på Rød. Dette vil i tillegg til en felles skole gi et bedre tilbud til barn og unge en det vi har i dag.

Hvaler SV vil jobbe for en eldre omsorg med god kvalitet og kapasitet. Behov og ønsker skal sette i sentrum. Innbyggerne i Hvaler skal sikres gode helsetjenester med vekt på forebyggende arbeid. SV vil ha heldøgns innen psykiatri.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags