Jeg beklager å måtte meddele at jeg i dag (søndag) melder meg ut av Hvaler Høyre. Jeg har vært medlem av Høyre i nesten 48 år, og vil fortsette med direkte medlemskap i Østfold Høyre, men etter nominasjonsmøtet og det som har skjedd etterpå, vil jeg ikke lenger bruke tid og krefter på Hvaler Høyre. 

Gunnar Bodahl-Johansen skrev i Demokraten om demokratiets ulemper. Han beskrev situasjonen ganske godt. Også med trådtrekking til en noe større politisk andedam over Atlanteren. Det å melde seg ut er også en demokratisk rettighet.

De 25 som har meldt seg ut fra Hvaler Høyre er på lederplass i Fredriksstad blitt kalt for sutrete. Det er ikke lettvinte, sutrete beslutninger som er gjort når nesten alle som har vært aktive bidragsytere i Hvaler Høyre i de 26 år jeg har vært medlem her, har valgt utmeldelse etter denne nominasjonen. Blant de som har meldt seg ut er minst tre tidligere og en nåværende varaordfører. Det er minst tre tidligere ledere. Det er flittige kasserere og trofaste revisorer. Og kompetente nåværende og tidligere kommunestyremedlemmer. Det er folk som har rullet opp ermene og gjort en jobb for det de tror på, og bidratt i krevende, så vel som festlige sammenhenger. 

Manglende politisk erfaring og kompetanse, mangel på positive referanser, manglende etterrettelighet, svært kort fartstid i Hvaler.

 

Hva skjedde på nominasjonsmøtet? Det var 12 tilstede som ikke stemte på Marita W. Hollen. Det er 25 som til nå har meldt seg ut. Hvor var de 13 som ikke var på møtet den kvelden? Det vet jeg ikke. De var i hvert fall ikke på Rådhuset og hørte valgkomitéens medlemmer fortelle om på hvilket grunnlag de enstemmig hadde innstilt på Bjarte Bjønnes som ordførerkandidat. Bjarte som leder Utvalget for personrettede tjenester på en forbilledlig måte. Som tok på seg verv som gruppeleder, som kjenner Hvalers politiske system. Som leder en lokal og særdeles vellykket virksomhet med 35 ansatte, og i tillegg har tatt på seg relativt krevende styreoppgaver for Hvaler Høyre. Som får varme skussmål fra politiske kolleger fra politiske kolleger i flere andre partier.

De som ikke var på møtet, hørte heller ikke nominasjonskomiteen forklare hvorfor de anså Marita W. Hollen for helt uaktuell som ordførerkandidat. Det er i media og i utmeldingene lagt veldig sterkt vekt på at hun nå er ufør,- dvs. ikke arbeidsdyktig, men regner seg som helt frisk fra september 2019. Hennes vurdering er i orden i følge regelverket, men den treffer nok ganske tungt hos mange som ikke forstår den, og som føler at holdningen skader Høyres omdømme.

Uføresituasjonen var ikke den eneste årsaken til nominasjonskomiteens innstilling. Manglende politisk erfaring og kompetanse, mangel på positive referanser, manglende etterrettelighet, svært kort fartstid i Hvaler. Nominasjonskomiteen besto av én tidligere ordfører og to tidligere varaordførere, som alle godt vet hva som kreves av den som skal trekke stemmer og forhåpentligvis med verdighet innta den høyeste posisjonen i Hvaler.  Jeg ble selv foreslått innstilt som ordførerkandidat.

Jeg er også uføretrygdet, i 40 prosent. Jeg har ikke helse til mer arbeid enn det jeg utøver i dag, og kan ikke love Hvaler å levere alt som trengs for å utøve et ordførerverv. Jeg innrømmer gjerne at jeg har drømt om muligheten gjennom årene. Nå kom spørsmålet for sent for meg. Jeg tok for et halvt år siden på meg å være leder for Hvaler Høyre. Jeg anså at det meste kunne gjøres på rutine. Det er fjerde gang jeg har innehatt vervet.

Men om jeg skal klare å levere i frivillig sammenheng, i tillegg til jobb, må det være lystbetont og noe jeg tror på. Jeg tror ikke på dagens Hvaler Høyre og dets ordførerkandidat. Jeg er ikke i stand til å være leder med nåværende omstendigheter, og jeg ønsker ikke være medlem lenger. For ordens skyld,- jeg tror veldig på Høyre sentralt, og derfor blir jeg værende som direkte medlem i Østfold Høyre.