Gå til sidens hovedinnhold

Høyre-kolleger om Marita: Et friskt pust, kompetent, inkluderende og velvillig

Artikkelen er over 3 år gammel

De tre gjenværende kommunestyrerepresentantene for Hvaler Høyre gir ordførerkandidat Marita Wennevold Hollen det beste skussmål.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvaler Høyre har i en demokratisk prosess valgt sin ordførerkandidat. Det var på forhånd kjent at at Marita Wennevold Hollen hadde fått flere innspill som kandidat. Av 30 fremmøtte på nominasjonsmøtet, ble resultatet 18 mot 12 stemmer i forhold til den øvrige kandidaten.

Bakgrunnen for innspillene og resultatet var at de kandidater som var aktuelle, hadde signalisert at de var mindre motivert for å sitte utover perioden 2019. Dette dannet grunnlaget for å velge et medlem som er langsiktig i sitt engasjement og motivasjon, noe en ordførerkandidat selvfølgelig må være.

De aller fleste var tilfreds med valget, noen andre ikke. Slik fungerer demokratiet som vi nylig feiret, sang og hyllet 17. mai. Demokratiet er vi stolt av å ha som styresett i vårt land. Politikken styres etter disse prinsipper. Alle har mulighet til å si sitt, gi sin stemme og flertallet bestemmer.

Hvaler Høyre er opptatt av å utføre en forutsigbar lokalpolitikk, tuftet på Høyres ideologi. Vi har tidligere blitt oppfattet som et vingleparti. Det har vært utført politikk som har vært preget av solo-utspill – og ikke et bredt og godt samarbeid. Dette er uheldig, og noe vi vil unngå i fremtiden. Stabilitet er viktig i vårt videre arbeid.

Det er gledelig med alle de som har applaudert endringen i Hvaler Høyre, både i og utenfor foreningen. Samtidig ønsker vi velkommen kommunestyrerepresentant Lars Egil Lande som vår nye gruppeleder og ønsker ham lykke til med oppgaven.

Vi stiller oss dermed undrende til den massive kritikken fra våre tidligere kollegaer i Hvaler Høyre som tydeligvis ikke hadde satt seg inn i sin egen politikk.

 

Vår ordførerkandidat har siden 2012 vært politisk aktiv. Hun ble valgt inn som styremedlem i Fredrikstad Høyre, foruten som leder av Næringspolitisk gruppe. Videre ble hun i 2015 folkevalgt som varamedlem til bystyret, satt som fast medlem i Teknisk utvalg, sitter i styret i Hvaler Høyre og i Bedriftskanalen Østfold Høyre, foruten øvrige styreverv. Hun har med andre ord en aktiv politisk erfaring tilbake de siste seks år.

Likevel har hun fulgt politikken nært siden hun ble stemmeberettiget, noe som var nødvendig med hennes yrkesbakgrunn som aksjemegler. Siden 1981 har hun jobbet først som oppgjørsmedarbeider i aksjeavdelingen i Bergen Bank, deretter som aksjemegler i Carl Kierulf & Co As på åttitallet, og senere som aksjemegler på 1990-tallet. Hun har også etablert egen virksomhet som aksjeselskap med ansatte og vært eier/daglig leder av dette.

Gjennom sitt virke har hun hatt nær dialog med næringsliv og institusjonelle aktører nasjonalt og internasjonalt. Hun har også et utstrakt nettverk til næringsaktører og til Høyre sentralt; statsråder, stortingsrepresentanter og statsminister.

Påstander som har versert i media om at hun ikke besitter riktig kompetanse eller politisk erfaring imøtegår vi, og kjenner henne som en typisk do-er, en som vil utrette politikk i praksis, samarbeider svært godt og med stort engasjement. Vi kjenner henne også som en som besitter bred og dyp kompetanse og som tilegner seg raskt kompetanse på de områder hun ønsker å utvide.

Nærings- og infrastruktur er områder hun spesielt interesserer seg for. Kandidaten ønsker å øke Hvaler kommunes inntekter med nettopp tilførsel av ny næring, nye arbeidsplasser og derigjennom nye innflyttere. Dette genererer skatteinntekter, foruten at kommuner som aktivt jobber for næringsutvikling, tilgodeses med én prosent av selskapsskatten til de nye bedrifter som etablerer seg på Hvaler -(ref Jeløyaplattformen).

Dette danner grunnlaget for fordeling til velferdsgoder som helse/omsorg, skoler, nye sykkelveier osv. Hun setter dermed fokus på å jobbe for økte inntekter nettopp av denne grunn. Dette er nødvendig for kommunen, som sliter med dårlig økonomi. Man vil på alle måter unngå å komme inn under Robek-avtalen, dvs offentlig administrasjon, som vil skape lite handlingsrom. Samtidig ønsker hun en nær dialog med næringsliv, institusjoner og Hvalers innbyggere.

Ordførerkandidatens status som uføretrygdet har også vært behørlig omtalt. I utgangspunktet er dette et forhold mellom NAV, lege og kandidaten og unntatt offentligheten. Likevel valgte hun å stå åpent frem om dette både til nominasjonskomiteen og i nominasjonsmøtet. I god tid i forveien hadde dette nøye blitt klarert av både NAV, gjennom Høyres vedtekter og Kommunalloven.

Hun har underveis vært arbeidssøker, med et ønske om å få benyttet sitt engasjement og kompetanse. I den nye NAV-reformen av 2015 oppfordres nettopp uføre til å komme tilbake til arbeid. Dette sparer samfunnet for mye midler, da uføretrygden stoppes. Det er stigmatiserende å kritisere uføre for ikke å kunne jobbe, om de selv ønsker dette, så lenge myndighetenes lover regulerer nettopp dette. Vi stiller oss dermed undrende til den massive kritikken fra våre tidligere kollegaer i Hvaler Høyre som tydeligvis ikke hadde satt seg inn i sin egen politikk, utført av blant annet sitt moderparti. Dette vitner om uvitenhet, noe som synes umusikalsk for de som besitter politiske folkevalgte verv.

Vi som kjenner Marita ser på henne som et friskt pust, kompetent, inkluderende, velvillig og en som bryr seg om menneskene på Hvaler, enten de har en god hverdag eller de sliter. Vi gleder oss til at andre også kan bli mer kjent med henne og ikke dømme uten å vite hva hun står for. Hvaler kan få sin første kvinnelige ordfører, det kan også være på tide.

Les også

Maritas ukjente bakmann på Hvaler: – Nominasjonsmøtet var som en rettssak!

 

Kommentarer til denne saken