Helårstilbud om ferge i Hvaler er viktigere enn ferietrafikken

Fergene: Petter Parmer har to bilferger og rutebåten «Olava», til venstre. Nå ligger det an til å bli kamp om konsesjonen for fergesambandet.

Fergene: Petter Parmer har to bilferger og rutebåten «Olava», til venstre. Nå ligger det an til å bli kamp om konsesjonen for fergesambandet. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Rolf Strand, Hvaler Ap, om standarden partiet forventer når det skal inngås ny kontrakt om fergetrafikken på de østre Hvaler-øyene.

DEL

Leserbrev 

Hvaler Arbeiderparti er bekymret for bosettingen og den fremtidige utviklingen på øyene i østre Hvaler. Konsesjon for fergesambandet på de østre øyene på Hvaler skal nå legges ut på anbud. Ferga er en naturlig forlengelse av fylkesveien, og er selve livsnerven i et velfungerende og levende lokalsamfunn. Første båt går til øyene klokken 0545 og siste båt går til Skjærhalden klokken 2210.

Les også: Fergegigant vil jekke ut Petter Parmer

– Hundrevis av hytteeiere risikerer amputert fergetilbud 

Hvaler Arbeiderparti mener dagens ordning med en kombinasjon av ferge og båtrute er bortimot optimalt for kollektivtrafikken til øyene, med en kombinasjon av faste rutetider og bestilling etter behov. Dagens tilbud må som et minimum videreføres på helårsbasis i den nye konsesjonen for fergesambandet.

Ferga er øyenes kollektivtilbud, og en viktig forutsetting for å opprettholde bosettingen, og fortsatt ha et fungerende næringsliv på de østre Hvaler-øyene. I 2015 ble det gitt byggetillatelse til 11 boliger på Nedgården og Herføl. Hvaler kommune har lagt ned store ressurser i utbygging av vann og kloakk til øyene. Dette har ført til at også mange hytteeiere er oftere og lengre på hyttene.

Hvaler kommune arbeider nå med utbygging av bredbånd til alle på Hvaler, også de østre øyene. Hvaler Arbeiderparti mener det er viktigere å legge til grunn de fastboende, hytteeierne og næringslivets behov, fremfor tilfeldige reisendes i juni, juli og august. På de østre øyene, Herføl, Søndre- og Nordre Sandøy, er det fast bosetting med 125 fastboende og ca. 800 fritidsboliger.

Beboerne på øyene er helt avhengig av en ferge som går uansett vær og vind, og er godkjent for kjøring i is. En velfungerende fergedrift er en forutsetning for kommunens beredskap både i forbindelse med hjemmehjelpstjenester, syketransport, skoleskyss, renovasjonsordning, brann og oljevernberedskap.

Uten en velfungerende ferge som tar passasjerer, biler og gods, vil det ikke være mulig i dagens samfunn å ha en helårs bosetting på øyene. I 2015 fraktet fergen ca. 100.000 passasjerer og ca. 3000 biler/lastebiler og traktorer. Mange av disse er håndverkere fra Fredrikstad og andre deler av Hvaler.

Hvaler Arbeiderparti mener at et samarbeid med Hvaler kommune og Østfold kollektivtransport må være et krav for å opprettholde gods- og beredskaptrafikk i fremtiden. Den infrastruktur som Hvaler kommune i sin kommuneplan ønsker å opprettholde, med bosetting på de østre øyene, kan ikke bare baseres på fergetrafikk i juni, juli og august.

Et godt utbygd bil, gods- og kollektivtilbud med ferge og båt slik det i dag fungerer, er i tråd med Hvaler kommunes arealdel og Østfold fylkeskommunes egne vedtak.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags