– Du skal ikke få slippe så lett, ordfører! Det koster skattebetalerne dyrt når kommunen ikke kan sakene sine.

Utfordrer: Husebukta-motstander Harald Zwart er skuffet over at ordfører Jon-Ivar Nygård ikke vil møte ham til radiodebatt. – Ta utfordringen, skriver han i denne kronikken.

Utfordrer: Husebukta-motstander Harald Zwart er skuffet over at ordfører Jon-Ivar Nygård ikke vil møte ham til radiodebatt. – Ta utfordringen, skriver han i denne kronikken.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Harald Zwart er dypt skuffet over at ordfører Jon-Ivar Nygård ikke ville møte ham til radiodebatt om Husebukta. – Men du skal ikke få slippe så lett. Du skylder å forklare hva som har skjedd og hvordan det kan oppstå, skriver han i denne kronikken.

DEL

Kronikk

Beste Jon-Ivar!

Tirsdag 14. februar ble du spurt av NRK om å delta på en debatt med meg på radio i forbindelse med fylkesmannens vedtak om Husebukta. Du avslo tilbudet med begrunnelse i at Fredrikstad kommune ikke tar endelig avgjørelse i denne saken.

Du sier videre på text til NRK at dere er «lokal planmyndighet og ikke part. Derfor vil det ikke være riktig av planmyndighetene å delta i debatt mot en part. Hvis saken skal debatteres er det vel mer naturlig at tiltakshaver stiller mot motstanderne. Mvh Jon-Ivar Nygård».

Her sitter altså jeg, som verken er jurist eller politiker, og må forklare for bygningssjefen og kommunalsjefen for regulering og teknisk drift hva som er lov og ikke lov.

Du tar feil! Det er dere som er ansvarlig for at beslutninger er truffet. En fin overskrift kunne derfor vært: «Ordfører nekter å forsvare kommunens beslutninger offentlig».

Eller:

«Nektet å møte Zwart til debatt om Husebukta etter at Fylkesmannen påviser at kommunen har brutt offentlige reguleringsbestemmelser».

Men jeg mener du ikke skal få slippe så lett. Forvaltningen har opplysningsplikt, du skylder å forklare hva som her har skjedd og hvordan det kan oppstå. Det er ikke bare kostbart for partene i en så langvarig sak, men det koster også skattebetalerne når kommunes forvaltningsorgan ikke kan sakene sine. La meg referere fra et møte jeg hadde med Roy Jakobsen og Anna Auganes 10.04.14, hvor jeg forsøkte å forklare at det ikke er lov til å forandre et prosjekt ETTER at man har fått rammetillatelse:

ZWART: Dere sier dere forholder dere til offisielle dokumenter, også står det her (viser brev fra departementet) at seksjoneringsforbudet fortsatt vil gjelde.

JAKOBSEN: Ja, som Anna nettopp sa, det rokker jo ikke med intensjonen i reguleringsplan.

ZWART: Men her har utbygger et prosjekt som er seksjonert ETTER at rammetillatelsen ble gitt. De søker om IG (igangsettingstillatelse) på et annet prosjekt enn det de har fått rammetillatelse til.

Pause.

AUGANES: Altså det er vel det, som på en måte ... det er jo der vi kanskje er uenig da.

ZWART: Det må du forklare meg. I deres rammetillatelse står det at seksjonering er –?

Stille

ZWART: Forbudt, eller lov?

JAKOBSEN: (avbryter): Hvis du nå lar Anna få svare helhetlig så kanskje du får et svar på det.

ZWART: Jeg bare forstår ikke at det går an å være uenig i –

JAKOBSEN: (Avbryter): Hvis Anna får et par minutter.

ZWART: OK.

ANNA: Altså ... Ehm ... Det ... Det hvorvidt det er seksjonert eller ikke er på en måte ikke et vesentlig tema i rammetillatelsen. Der er det en del andre forhold som er behandlet, ikke sant? Så vidt jeg husker så står det ikke eksplisitt i rammetillatelsen at det forutsetter at det ikke er seksjonert?

ZWART: Jo. Seksjonering er ikke tillatt, står det.

AUGANES: I reguleringsplanen, ja.

ZWART: Ja?

AUGANES: Ja.

ZWART: Men da har du en reguleringsplan som ikke er i overensstemmelse med prosjektet da?

AUGANES: Men reguleringsplanen behandler jo mange forhold. Og det er mye som står i en reguleringsplan som ikke er eksplisitt gjentatt i en rammetillatelse ...

Jeg må innrømme jeg følte meg som om jeg var i en Kafka-roman. Derfor er det godt å lese Fylkesmannens vedtak: «I denne saken er det anført at det har oppstått en planstrid i tiden etter at rammetillatelsen ble gitt og før søknad om deligangsettingstillatelse for oppføring av bygningsenheter. Tiltakshaver har søkt om, og fått innvilget sin søknad om seksjonering av bebyggelsen, etter at rammetillatelsen ble gitt. Reguleringsplanen har som kjent en bestemmelse som sier at seksjonering ikke tillates. Da rammesøknaden ble behandlet, var det ikke relevant å vurdere forholdet til seksjoneringsbestemmelsen i reguleringsplanen. Det er først nå det kommer på spissen om den gjennomførte seksjoneringen innebærer at tiltaket vil være i strid med seksjoneringsbestemmelsen i planen.»

Her sitter altså jeg, som verken er jurist eller politiker og må forklare for bygningssjefen og kommunalsjefen for regulering og teknisk drift hva som er lov og ikke lov. Eller visste de det egentlig..?

NRK inviterte til noe som kunne vært en spennende debatt i forvaltningsjusen vs. politisk behandling, kommune/fylke/stat? Det kunne vært interessant å høre deg fortelle hvorfor det er så viktig for deg at dette strandsoneprosjektet blir gjennomført. Hvorfor kunne ikke Arbeiderpartiet slått seg til ro med alle uttalelser fra både fylkesmann, Departement og deres egen revisjon hvor det står gang på gang at seksjonering er forbudt? Hvorfor gikk du og rådmann Ole-Petter Finnes til det skritt å bruke nesten en halv million kroner av folks skattepenger på eksterne jurister for å forsøke å motbevise kommunens egen revisjon? Noe som resulterte i et bestillingsverk på nesten 20 sider som Departementet avfeide med kun én setning.

Dette er jo også en personlig sak, om en privat gruppe som ikke ga opp etter 11 år med kamp mot forvaltning og andre sterke krefter, der det handler om hvilke metoder en kan ta i bruk og samhold. En gruppe som til tider har måttet tåle sjikane fra lokalpolitikere som Arvid Vestvik og Terje Moland Pedersen for å ikke snakke om trusler fra utbygger og hans jurister.

En gruppe motstandere som har betalt av egen lomme for å få kommunen til å gjøre noe så enkelt som å håndheve loven. Tror det kunne blitt god radio.

Tar du utfordringen?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags