Gå til sidens hovedinnhold

Fireårig utdanning ble plutselig til seks

Artikkelen er over 5 år gammel

Vi må nå beregne to ekstra år på skolebenken, noe enkelte av oss faktisk ikke har økonomi til, forteller Anine Trømborg om at veien til å bli faglærer brått ble mye lenger.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nylig ble det kjent at fra og med 2017 vil en mastergrad være obligatorisk for dem som søker opptak på det populære studiet Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Å øke kompetansekravene for lærere er vi i utgangspunktet ikke imot, men måten det gjøres på når det gjelder PPU er verken fornuftig eller rettferdig. De nye reglene rammer nemlig hardt en rekke studenter som er midt i et utdanningsløp, blant annet ved Høgskolen i Østfold. 

De som har ønsket å utdanne seg til faglærere i den norske skolen, har gjennom årene ofte valgt en annen vei til læreryrket enn den tradisjonelle grunnskolelærer-utdanningen (GLU). Dette har vært akseptert praksis, støttet av rådgivere ved de ulike høyskolene helt frem til 2015.

Studenter har eksempelvis tatt tre ulike årsstudium, for så ta et fjerde år med PPU. Etter dette har man kunnet få jobb i skolen som faglærer. Men dette skal nå altså endres, og man må ha en master (fem år) for å kvalifisere seg til PPU. Det vil si at studenter som har belaget seg på tre årsstudium for så å avslutte med PPU, ikke får muligheten til dette etter at vedtaket trer i kraft allerede i 2017.

Også de som har gjort seg ferdig med årsstudiene, men ikke får plass på

Altså, dersom vedtaket trer i kraft fem år etter det er kjent, er det en akseptabel løsning for oss som nå er midt i vårt utdannings- løp.

det populære PPU-studiet høsten 2016, kommer i en situasjon hvor det for mange kan bli vanskelig å fullføre det planlagte løpet.

Når man velger utdanning er det mange faktorer som spiller inn. Økonomi er en viktig faktor for mange. Antall år man er motivert til å sitte på skolebenken er en annen faktor. For oss som nå er midt i ovennevnte studieløp ved høyskolen, blir situasjonen plutselig veldig annerledes med dette nye vedtaket.

Vi må nå beregne to ekstra år på skolebenken, noe enkelte av oss faktisk ikke har økonomi til. Andre igjen mangler motivasjonen til det. Men har vi noe valg? Nei, for uten PPU får man faktisk ikke fast jobb i skoleverket.

Om det egentlig er hensiktsmessig at alle lærere fra grunnskole til videregående har en mastergrad, får være en diskusjon for en annen anledning. Det vi først og fremst protesterer mot, er at de nye reglene innføres så raskt. For mange er det utvilsomt riktig å bli faglærere fremfor å gå den tradisjonelle GLU-utdanningen. Derfor kan det ikke være slik at denne populære utdanningsveien inn i læreryrket brått og uten forvarsel blir så dramatisk endret. 

Vi som allerede har startet på dette løpet under forutsetningen at det skulle være fireårig, må få muligheten til å fullføre utdanningen vi har begynt på. Man risikerer ellers å sitte med flere kull av halvferdig utdannede lærere som ikke fikk muligheten til å fullføre utdanningen på grunn av dårlig gjennomtenkt politikk. Er det smart, ikke minst med tanke på det store behovet for kvalifiserte lærere i skolen?

Nei, dersom vedtaket om masterkrav for PPU skal gjennomføres på en ryddig måte, kan det ikke tre i kraft fra før fem år etter at det er gjort kjent. Som årsstudenter ved Høgskolen i Østfold ble vi faktisk så sent som i fjor forsikret om at vi ikke ville bli berørt av nye regler rundt PPU. Vi regnet derfor årsstudier etterfulgt av PPU som en trygg vei å gå for å bli lærer.

Altså, dersom vedtaket trer i kraft fem år etter det er kjent, er det en akseptabel løsning for oss som nå er midt i vårt utdanningsløp. Men det som skjer nå tar motet fra mange, og kan i verste fall skremme oss bort fra skoleverket, som jo absolutt har behov for oss.

Vårt krav, vår bønn, er derfor: Utsett gjennomføringen av dette vedtaket i fem år slik at alle lærerstudenter får muligheten til å fullføre utdanningen de har begynt på. Det er samfunnsnyttig, det er god politikk og det er ikke minst en anstendig måte å behandle studentene på!

Kommentarer til denne saken