I skrivende stund, den 18. oktober, er det 42 år siden Egil Hovland fylte 50 år og ble feiret med et eget festskrift. I 1974 var han på høyden av sin kunstneriske karrière. Norske og utenlandske orkestre hadde musikken hans på repertoaret, og hver eneste søndag ble orgelverkene, salmene og motettene hans sunget i skandinaviske kirker.

Spennvidden i musikken var stor, alt fra enkle og melodiøse barnesalmer til kompliserte musikkformer som mange den gang syntes var vanskelige og uforståelige. Det store antall verker, mangfoldet og den stilistiske bredden var mer enn nok til å arrangere den første Hovland-festivalen, som fant sted i forskjellige kirker i Oslo.

Allerede da var det planer om å reise en statue av Fredrikstads store sønn, men noen mente det var for tidlig. Det fikk vel være grenser for hyllest av en komponist som fortsatt levde.

Bakgrunn:

  • Egil Hovland musikkfestival åpner i fredag og varer til søndag. I tillegg kommer en ekstra oppføring av oriatoriet «Du fornyer jordens ansikt» Sofienberg kirke i Oslo mandag.
  • Festivalen byr på konserter i fire kirker i Fredrikstad og Sarpsborg og én i Bibliotekets aula.
  • Kronikkforfatter Harald Herresthal er musikalsk rådgiver for festivalen.

 

Men nå står monumentet i parken utenfor Glemmen kirke, som han gjorde til et senter for kirkemusikk med ringvirkninger langt utover menigheten han elsket.

Hovland ble på 50-årsdagen feiret mer enn noen annen norsk komponist i det 20. århundre, men han hvilte ikke på sine laurbær. Musikken fortsatte å strømme fra en musikalsk åre som syntes uuttømmelig: orgelverker, små og store korverker, konserter for instrumenter som fløyte, obo, bratsj og klaver. Ett av høydepunktene var operaen Fange og fri, som handler om livet til Hans Nielsen Hauge.

Egil Hovland hadde ikke mange elever, men inspirerte til gjengjeld en hel generasjon av fremadstormende komponister og kirkemusikere. En av dem var Harald Gullichsen. Han fylte 70 år den 17. oktober og er en av de mange musikerne som fikk gleden av å vokse opp i Fredrikstads rike musikkmiljø.

Etter orgeltimer med Egil Hovland og Søren Gangfløt valgte han kirkemusikken som yrkesvei. Fra Borge kirke gikk veien videre til Elverum og Skien, hvor han inspirert av kormiljøene i Fredrikstad gjorde kirkene til kultursentra for bygd og by.

Komponisten Harald Gullichsen har nesten uten unntak skrevet kirkemusikk. For norske kirkegjengere er han først og fremst kjent som salmekomponist med 16 melodier i Norsk Salmebok. Nattverdsalmene «Vår lovsang skal møte deg» og «Vårt alterbord er dekket» er noen av Gullichens meste sungne salmemelodier.

Hans salmer er godt representert i sentrale deler av kirkeåret, og det er ikke minst takket være hans iørefallende og sangbare melodier at Svein Ellingsens og Eyvind Skeies salmetekster stadig settes opp på gudstjenesteprogrammene i Norge, Sverige og Danmark.

Et høydepunkt i årets Egil Hovland-festival er fremføringen av Gullichsens monumentale oratorium for to kor, orkester og solister til tekst av Svein Ellingsen. I oratoriet Du fornyer jordens ansikt viderefører og aktualiserer Gullichsen og Ellingsen noe av det temaet som Hovland allerede tok opp i bibelspillet «Se, jeg gjør alle ting nye» i 1968. Dette spillet var beregnet på adventstiden og et oppgjør med overflodssamfunnet og den kommersielle julefeiringen.

Ellingsens og Gullichsens oratorium er en brannfakkel i en tid som roper etter et sterkere miljøengasjement i kirken og blant politikerne. Teksten handler om at menneskeheten har sviktet sin viktigste oppgave, nemlig å ta vare på skaperverket.

Bibeltekstene og Ellingsens poesi er en oppfordring om å stoppe ødeleggelsen av jordkloden. Samtidig er oratoriet en lovprisning av det skapte og en bønn om at alt som er og blir ødelagt, skal få blomstre på nytt.

For å understreke og fargelegge innholdet, benytter Harald Gullichsen et stort uttrykksregister. Med stor håndverksmessig kunnskap smeltes elementer fra gregoriansk sang, romantikk, impresjonisme og jazz sammen til en musikalsk enhet med Gullichsens stemme som en rød tråd.

Tilhørerne ved uroppførelsen i Bergen i 2013 var dypt grepet og følte at de hadde fått en opplevelse de sent ville glemme. Det er all grunn til å benytte denne sjeldne anledningen til å høre et verk som gjennom tekst og musikk gir glede og ettertanke.

Oratoriet er et stort løft for festivalen. Sammen med resten av det utsøkte og varierte programmet er det et signal om at Egil Hovland-festivalen begynner å finne sin form og må regnes blant landets viktige musikkfestivaler.

Foran fjorårets festival: