Gå til sidens hovedinnhold

Spesialskolene forsvant, er vanlig skole god nok for døve barn?

Artikkelen er over 3 år gammel

Roar Julsen utfordrer fagmiljøet ved Høgskolen i Østfold: – Har skolen god nok kompetanse til at integreringen av døve barn fungerer?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Språkrådet, som i hovedsak er et propagandaorgan for nynorsk, utgir bladet «Språknytt». I siste utgave, «Språknytt» nr. 3/18, har bladet en meget tankevekkende artikkel om integrering av døve barn i den vanlige skolen. Artikkelen tar utgangspunkt i en forskningsrapport hvor det fremgår at integreringen i hovedsak har vært mislykket. En professor i spesialpedagogikk sier at målsettingen om at den vanlige skolen skal være inkluderende og tilpasset alle, er mer en visjon enn en realitet. Intervjuer med døve elever som har opplevd realitetene, og lærere med døve elever i vanlige skoler, bekrefter konklusjonene i forskningsrapporten.

Hverdagen i skolen er nok ofte vesentlig annerledes enn det visjonene tilsa, og det gjelder nok ikke bare for hørselshemmede.

Systemet med spesialskoler er nå nedbygget. Integrering har vært moteordet. Man kan være enig i at spesialskolene, som ofte var internatskoler, hadde sine negative sider og at mest mulig integrering i vanlige skoler kunne være veien å gå. Imidlertid synes det etter hvert å ha kommet en motreaksjon. Dette fordi det i integreringsarbeidet ikke har vært samsvar mellom ord og realiteter.

Vellykket integrasjon krever ikke bare penger, men også kunnskap hos personene som skal stå for integreringen i skolehverdagen. En kunnskap, blant annet i spesialpedagogikk, som går langt ut over det ordinære pensum i lærerutdanningen. Hverdagen i skolen er nok ofte vesentlig annerledes enn det visjonene tilsa, og det gjelder nok ikke bare for hørselshemmede.

Dette kan mange ved Høgskolen i Østfold mye om. Hva mener dere?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.