Gå til sidens hovedinnhold

Flertall av homo-vennlige også på vår liste

Artikkelen er over 5 år gammel

Også på nominasjonskomiteens liste er det flertall av kandidater som vil vie homofile, skriver Bjørn Solberg som er 3.-kandiat på listen og leder av nåværende bispedømmeråd.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Karin-Elin Berg oppfordrer velgerne til å stemme på Åpen folkekirkes liste ved årets kirkevalg. Spørsmålet om vielse av homofile er den store saken, naturlig nok, siden det er listens kampsak. Som en av toppkandidatene på den andre listen, ønsker jeg å kommentere noe av det hun skriver.

For det første: Jeg går ut fra at alle som står på lister ved årets kirkevalg, tar avstand fra den behandlingen Hanne Marie Pedersen-Eriksen ble utsatt for. Det er totalt uakseptabelt å gå løs på personer man er uenig med.

For det andre: Jeg er glad for at Hanne Marie valgte å jobbe som prestevikar i Sarpsborg denne sommeren. Hun søkte i vinter en stilling i Borg, men der var det andre kvinnelige søkere med lengre ansiennitet som gikk foran. Hennes planlagte ekteskap var ikke noe tema.

For det tredje: Borg bispedømmeråd har ansatt prester som lever i samkjønnet ekteskap. Vedtaket var enstemmig, og viser at også de som er mot kirkelig vielse av homofile, aksepterer den borgerlige vielsen, og ikke lar sitt prinsipielle syn på ekteskapet overstyre de vurderingene som gjelder ved ansettelser.

Karin-Elin Berg skriver at Åpen Folkekirkes program gir retning i de store spørsmålene kirken står overfor. Jeg synes at programmet, bortsett fra spørsmålet om vielse, er ganske generelt, og at det sier lite om viktige utfordringer som kirken står overfor, både når det gjelder økonomi og organisering. Uttalelser og innlegg fra kandidatene viser også variasjon i meninger.

Den norske kirke skal fra 2017 styre seg selv. Det betyr blant annet at kirken selv må fordele de ressurser den får fra staten, til prestestillinger og trosopplæring. Da blir det en utfordring for dem som blir valgt fra Borg å arbeide for at en større del av ressursene tilfaller vårt bispedømme. Borg er bispedømmet med flest kirkemedlemmer, men også flest medlemmer per prest. Det fører til stort arbeidspress på prester og andre ansatte, og det må vi jobbe for å reduseres.

Det blir også viktig for kirken å arbeide for at det gode forholdet til kommunen blir opprettholdt. Kommunene har i dag et ansvar for å finansiere lokalkirken. Utgiftene til drift og vedlikehold av kirker, og lønn til de ansatte, utenom prestene, er nå kommunens ansvar. Jeg vil arbeide for at den ordningen videreføres også etter 2020.

Vi som står på nominasjonskomiteens liste, ønsker at Den norske kirke skal være en åpen og inkluderende folkekirke. Men vi har ulikt syn på spørsmålet om vielse av homofile. Jeg deler Åpen Folkekirkes syn, og vil arbeide for det dersom jeg blir valgt. Dette gjelder faktisk flertallet av oss som står på nominasjonskomiteens liste i Borg. Derfor kan man godt bruke vår liste, og så krysse av for kandidater som støtter vielse av homofile. Studer listen og du vil se at den består av personer med høy kompetanse og god erfaring, som fortjener din stemme.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.