Slik jeg tolker det, ønsker kommunen å rasere Holmen og å bygge en ny bydel

Husrekker skal rives: Husraden på østsiden av Holmegaten, til venstre i bildet, skal ifølge planene rives om Veumbekken åpnes. Bebyggelsen rett bak skal også fjernes. Det blir også store endringer på vestsiden. Det blir større nybygging i kvartalene rundt Holmegaten.

Husrekker skal rives: Husraden på østsiden av Holmegaten, til venstre i bildet, skal ifølge planene rives om Veumbekken åpnes. Bebyggelsen rett bak skal også fjernes. Det blir også store endringer på vestsiden. Det blir større nybygging i kvartalene rundt Holmegaten. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Homen-beboer Ingar Heie har to inntrykk etter folkemøtet om bydelen: Flinke fagfolk som ønsker bevaring og en kommune som vil tillate å bygge stort og høyt.

DEL

Leserbrev 

Møtet på Litteraturhuset 10.01 var interessant og opplysende. Vi har bodd på Holmen i fire og et halvt år nå, og er veldig interesserte. Men det kom frem nye opplysninger, som jeg spurte om, men ikke fikk utfyllende svar på:

1) Hallvard Romundset mente at hele prosjektet er på budsjettet nå. Han har også uttalt dette til FB 11.10.2016. Jeg har lett på kommunens hjemmesider, men finner ikke noe sted at dette er vedtatt. Rådmannen har tidligere ment (oktober 2016) at utskifting av vann- og avløpsanlegg (ny kulvert) faller innen selvfinansiert område, det vil si vann- og avløpsanlegg (i 2015 anslått til 195 millioner kroner) mens åpning av bekken anses som byutviklingstiltak, som rammefinansierte investeringer, ut over det som omfattes av rehabilitering av vann- og avløpsanlegget (i 2015 anslått til 135 millioner kroner), dvs. til sammen 330 millioner kroner. Hva er riktig?

2) I Hallvard Romundsets innlegg fremgikk at det nå kun er alternativ 3 (åpen kanal, økt bredde på Holmegaten) som er aktuell, på grunn av økte vannmengder. Han sa Jernbaneverket hadde bedt dem utrede å føre vann fra riksvei 109-traseen til Veumbekken i forbindelse med utredningen av Intercity-prosjektet. Tobiasbekken rant her i gamle dager, videre forbi Glade Hjørne (ref. Tobiasstredet) og ut i Vesterelva like utenfor Pizzanini. Tobiasbekken går nå i rør. Er de rørene også modne for utskifting? Så vidt meg bekjent er det fjell/åsrygg hele veien på vestsida av RV 109 helt til sørenden av St. Hans-fjellet, så hvordan skal dette vannet føres til Veumbekken? Og hva vil det koste?

Han viste bilde fra monsterregnet 14/8-2008, da bekken gikk som ei elv i Holmegaten. Jeg mener å huske at årsaken var at innløpet til kulverten nord for jernbanelinja var tett av kvist og søppel. Tunnelen mellom Hjørnerød og Seutelva som ble tatt i bruk i 2015 tar også godt unna, se artikkel i FB 19.10.2016. Jeg tror at dersom en legger ny kulvert og rehabiliterer avløpsnettet i tilstøtende områder som man uansett må gjøre, vil vi unngå vann i kjellerne og elv i Holmegaten selv ved kraftig regn. Problemer med endringer i klima og hyppige og voldsomme springfloer vil ikke påvirkes av valg kulvert/kanal.

Jeg er ikke imot åpning av bekken i seg selv, men er motstander av å ødelegge miljøet på Holmen, ved å tillate riving av 45 gamle bygninger. En ting er å rive de husene som står i veien for den nye kanalen (i 2014 anslått til 8–10 bygninger). En helt annen ting er å åpne for å tillate å rive ytterligere 35 gamle bygninger, kun for å fortette og tilfredsstille eiendomsutviklere, som da får lov til å bygge store og høye stedsfremmede bygninger i stedet. Dvs. at av eksisterende bygningsmasse i bevaringsområdet som omfattes av reguleringsområdet, står bare 28 igjen.

Jens Bakke og Thor Haugsten fra Fortidsminneforeningen, historikerne Trond Svandal og Svein Skahjem, byantikvar i Oslo og Fredrikstad-jente, Janne Wilberg, og ikke minst vår egen byantikvar Vegard Lie hadde mange kloke innspill i løpet av folkemøtet. Lie hadde også en tankevekkende kronikk i FB den 10.01.2016. Jeg synes absolutt vi skal høre på disse innsiktsfulle personene.

Enhver utbygger bygger så stort/høyt som reguleringsplanen tillater.

I forslag til ny reguleringsplan står det (som Lars Ole Klavestad påpekte) at «Ny bebyggelses skal harmonere med den eksisterende bevaringsverdige bebyggelsen med hensyn til bygningsvolum, proporsjoner, utforming av fasader og materialbruk.» Men det hjelper antageligvis lite når det tillates grunnflater på 10 x 15 meter, 7,5 meter gesimshøyde og 10,5 meter totalhøyde, og at skissene i planforslaget antyder høye nye hus ved siden av de lave gamle, og med moderne og avvikende fasader. Enhver utbygger bygger så stort/høyt som reguleringsplanen tillater.

Slik jeg tolker det, er det et ønske fra kommunen å rasere Holmen og å bygge en ny bydel, og derved gjenta feilene fra for eksempel Enerhaugen i Oslo. Hva vil våre etterkommere si?

Jeg håper politikerne viser ansvar og fornuft, og lytter til byantikvaren og ressurspersonene for historie og miljø i denne saken. Og som Lie påpeker bør det jo absolutt også gjennomføres en konsekvensutredning før en går videre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags