Hva har Aspire Brands, Contiga, COWI, Dokka fasteners, Equilibria Services, Euronics, Fredrikstad Fotballklubb, Fredrikstad kommune, Fredrikstad næringsforening, Fretex, Jackon, Luftforsvaret, MAKS-samarbeidet, Nexans, Norske Skog Saugbrugs, NXTech, Oksviken barnehage, Radikaliseringsprosjektet, Saab Technologies Norway, Sentrumsforeningen, Smart Board AS, Statens vegvesen, Syklus, Vekst i Fredrikstad prosjektet, Visit Fredrikstad og Hvaler, Værste AS, Zaptec, Østfoldforskning, Østfold kulturutvikling og flere andre til felles?

Jo, de har samarbeidet med studenter fra Bachelor innovasjon og prosjektledelse i 2017.

Mange er enige om at samarbeidet mellom næringsliv, det offentlige og høyere utdanning er viktig for å skape vekst og nye arbeidsplasser. Vi har konsept som triple-helix som putter dette samarbeidet i sentrum for utvikling i regionene. Man trekker det også fram som en fin måte for studentene ved høgskolen å få erfaring i arbeidslivet og som en rekrutteringsarena for bedrifter og virksomheter.

Vi mener det er flere grunner for samarbeidet. Det er etter vårt syn avgjørende for kvaliteten på studiene ved høyskolen. Bedrifter og virksomheter kan fungere som en utvidelse av campus for å utvikle spesielt praktisk viten. Praktisk viten, taus kunnskap, tacit knowledge, kjært barn har mange navn.

LO bruker bildet kloke hender for å vise verdien av praktisk viten. Dette idealet er like aktuelt og viktig for høyskolen. Hvis faglig kunnskap reduseres til fine ord, sirlig oppsatte modeller og diagram gjør vi oss selv uinteressante. Det er klart vi skal jobbe med boklig kunnskap, men de største utfordringene og mulighetene ligger i det vi gjør. Kloke hender handler om godt gjennomtenkte arbeidsmønster forankret i lang erfaring, team og teoretisk (men ikke nedskrevet) kunnskap. Derfor er samarbeidet med bedrifter og virksomheter så viktig.

Vi må lære av dem som står i jobbene, og vi må trene mye for å bygge de nødvendige ferdighetene og kunnskap.

 

Å jobbe sammen er krevende og løses ikke med en app, et regneark eller Gantt-diagram. Bedriftene møter stadig høyere krav til kunnskap, som igjen krever mer av utdanningene og studentene. Spørsmålet blir da: hvordan lærer vi å håndtere krevende komplekse situasjoner og utfordringer? Vi mener svaret ligger i et større fokus på praktisk viten.

Vi må lære av dem som står i jobbene, og vi må trene mye for å bygge de nødvendige ferdighetene og kunnskap. Ja, det er en krevende arbeidsform for både bedrifter og høyskolen. Det finnes ingen fasit eller enkle løsningsforslag bakerst i boka. Og det er uforutsigbart. Nettopp derfor er dette samarbeidet over tid så viktig.

Vi takker for tilliten og det gode samarbeidet med bedrifter og virksomheter i 2017. Vi satser på å utvikle dette videre i 2018. Året har startet bra med bachelorprosjekt i samarbeid med Aspire Brands, Asamt, Blender, BT-plast Halden, Hessdalen-prosjektet, forretningsmodellprosjektet Kuben, SAAB Technologies Norway og Visit Fredrikstad & Hvaler, samt 11 bedrifter i analyseprosjekt med 1. klasse etter invitasjon gjennom samarbeidet med Fredrikstad næringsforening. Vi ønsker å utfordres av både gamle og nye samarbeidspartnere – sammen kan vi skape grunnlaget for vekst og nye arbeidsplasser.