Historien til «Brygga-kvartalet» som snart er totalt forvandlet

Mens Brygga var brygge,  trolig 1880-tallet: Blomstertorvet midt på bildet og Dampskipsbrygga til høyre. Lagerskuret som her er eneste bebyggelse ligger i enden av «Brygga-kvartalet» ved krysset Storgata/Dr.Giebelhausensgate.  Resten av kvartalet er ubebygd brygge og lagerplass. Merk Valhalla øverst til venstre.  Alle historiske foto: Stangebyesamlingen, Fredrikstad Museum

Mens Brygga var brygge, trolig 1880-tallet: Blomstertorvet midt på bildet og Dampskipsbrygga til høyre. Lagerskuret som her er eneste bebyggelse ligger i enden av «Brygga-kvartalet» ved krysset Storgata/Dr.Giebelhausensgate. Resten av kvartalet er ubebygd brygge og lagerplass. Merk Valhalla øverst til venstre. Alle historiske foto: Stangebyesamlingen, Fredrikstad Museum

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Det startet med brygge og lagerskur på slutten av 1800-tallet, så kontorer, fiskemottak, elvepromenade og restauranter. Historiker Trond Svandal gir hele historien.

DEL

Debatt 

I løpet av snart 450 år har Fredrikstad forvandlet seg som by, ikke bare én gang men mange. Fra trelastby og festningsby, til tungindustrien og skipsbyggingens by, til den i våre øyne moderne byen av i dag. Forvandlingene har skjedd i takt med at byens livsgrunnlag har endret seg, og med det også menneskene og bygningene som utgjør den.

Trond Svandal

Trond Svandal

Kvartalet mellom Storgata og elva og fra Dampskipsbrygga til Blomstertorvet har på få år blitt forandret til det nærmest ugjenkjennelige. Snart er byggingen av det siste store forretningsbygget i gang, og forvandlingen er fullført. Midt i en av de eldste delene av Vestsiden har vi fått et kvartal med svært moderne uttrykk rett overfor to av bydelens eldste gjenværende hus. Hva er kvartalets historie?

Utgangspunktet for Fredrikstads moderne sentrum er forstadsbebyggelsen som vokste frem for rundt tre hundre år siden langs Vesterelvas bredder. Hus ble reist langs de to gateløpene, den gamle kongeveien mot Christiania, eller Nygaardsgata vi kjenner den bedre som i dag, og gateløpet nærmest elva som vi kjenner som Storgata. Ned mot elva lå det laste- og trelasttomter, og en og annen hage.

(Les videre under de to bildene)

Før Fjordfisk, Mellomkrigstiden: Huset til venstre med skråtak er i dag kjent for å ha huset restaurant Oscar. Ved siden av ser vi  lager- og kontorbygningene til dampskipsselskapet «Trip». Fjordfisk ble senere bygd på denne tomten. I den tre etasjes murbygningen hadde «Trafik» kontorer. I senere tid har Reza Tepper og restauranten Metz holdt til her.

Før Fjordfisk, Mellomkrigstiden: Huset til venstre med skråtak er i dag kjent for å ha huset restaurant Oscar. Ved siden av ser vi lager- og kontorbygningene til dampskipsselskapet «Trip». Fjordfisk ble senere bygd på denne tomten. I den tre etasjes murbygningen hadde «Trafik» kontorer. I senere tid har Reza Tepper og restauranten Metz holdt til her.

Brygga med  bryggepromenaden: Dagens kvartal i et litt annet utsnitt som viser bygningene som nå skal rives til venstre. «Oscar-bygget» med skråtak og Domkirkens tårn er referansepunkter.

Brygga med bryggepromenaden: Dagens kvartal i et litt annet utsnitt som viser bygningene som nå skal rives til venstre. «Oscar-bygget» med skråtak og Domkirkens tårn er referansepunkter. Foto:

Området ned mot elva var lenge stedet for stor næringsvirksomhet. Det var først på 1990-tallet at den første store forvandlingen skulle komme hit. Brygga gikk fra å være nettopp brygge til elvepromenade og rekreasjonssted. Den gikk fra å være byens bakgård til en av byens stoltheter.

Faktisk kan vi spore bebyggelse i «vårt» kvartal langt tilbake på 1700-tallet, først og fremst uthus og sjøboder til noen av kjøpmannsgårdene i Storgata. Allikevel var det var ikke før mot slutten av 1800-tallet at bebyggelsen i kvartalet skulle få den utbredelsen vi kjenner i dag. Bygårder ble reist mot Storgata, og ned mot elva kom lagre og kontorer.

Dampskipsselskapet «Trip» drev rutebåter mellom Fredrikstad og Sarpsborg fra 1859 til 1940. Selskapet hadde sine kontorer og lagre i dette kvartalet, ned til elva. Senere skulle Fjordfisk drive en helt annen virksomhet på samme sted frem til midten av 1980-tallet. Ved siden av Tripeselskapets lokaler lå kontorbygnigen til et annet velkjent firma i sin tid, «Trafik». De drev frakteskutene med samme navn.

Bakgrunn:

  • Siste etappe i forvandlingen av «Brygga-kvartalet», der de første restaurantene ved elven kom, står for døren.
  • Bygningen som sist har huset Pizzanini skal rives straks tillatelse er gitt.
  • Fredriksborg Eiendom skal reise et restaurant- og kontorbygg i fem etasjer til 120 millioner kroner.

Det de fleste nok husker er Rezas orient tepper og puben Metz som holdt til i bygningen inntil bare noen år siden. Langs Storgata var det små restauranter og utesteder som «Oscar» som preget denne delen av kvartalet helt frem til i dag.

Blomstertorvet, kvartalets nærmeste nabo i nord, fremstår i dag som en flott liten bypark. Som torv hadde det ikke noen lang historie. Her lå det frem til mellomkrigsårene hager til husene i Storgata, og enda tidligere lå bord- og trelasttomtene tett bortover elvebredden. Det er lenge siden handelen var livlig her.

Sporene fra historien er også i Forstaden svært tydelige hvis vi bare ser etter dem.

På et tidspunkt på 1950-tallet var det til og med planer om å anlegge et stort fryselager her, som vel og merke aldri ble en realitet.

I «vårt» kvartal er snart alt endret. Helt siden Fredrikstads tilblivelse på 1500-tallet har branner og ulykker på den ene siden, og nybygging og vekst på den andre formet og omformet byen. Mens Gamlebyen i dag har bevart mye gammel bebyggelse, synes Forstaden å ha mistet det meste av sin.

Faktum er allikevel at sporene fra historien også her er svært tydelige hvis vi bare ser etter dem. Bymiljøer står ennå tydelig fra gjenoppbyggingene etter storbrannene i 1837 og 1908. Gateløpene og byrommene er bemerkelsesverdig uendret siden Forstadens tilblivelse på 1700-tallet. Midt i all forvandlingen og endringen gir historiens spor i byen en forankring og en særegenhet som gjør nettopp vårt historiske bysentrum interessant og spennende. Det gjelder bare å se.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags