Trenger vi et pasient- og brukerombud i vårt opplyste og digitaliserte samfunn? All informasjon ligger jo tilgjengelig på internett? Jeg skulle ønske svaret på dette spørsmålet var nei. Dessverre ser vi en motsatt tendens: Det er et stadig økende behov for vårt arbeid. Nå mottar landets pasient- og brukerombud årlig over 15.000 henvendelser fra mennesker som trenger hjelp til å orientere seg i en labyrint av rettigheter og vanskelige helsesystemer.

Fredag 21. september har alle landets Pasient- og brukerombud en felles markering av ombudsordningen. Det gjør vi fordi vi vet det er mange som kan ha behov for hjelp fra oss, men som enten ikke vet at vi finnes, eller som ikke tør å ta kontakt med oss.

Lovgiver har gitt ombudene stor frihet til å tilpasse og skreddersy den hjelpen vi gir i hver sak. Dette kan være alt fra råd og veiledning, til bistand med klagesaker eller møter med kommune eller spesialisthelsetjenesten. Dette gjør ombudenes arbeidsmåte unik sammenlignet med andre offentlige hjelpeinstanser. Mange av de som tar kontakt med vårt kontor er fortvilet fordi de opplever mangelfull informasjon, de får ikke den utredningen eller behandlingen de mener de trenger, de har fått en skade etter en operasjon, eller kommunen gir dem ikke nødvendig hjelp og tjenester. Dette er problemstillinger som vi kan hjelpe dem å finne svar på, eller bidra til å løse i dialog med tjenesteyterne.

 

Fortell oss om de opplevelsene og erfaringene dere har i møter med helse- og omsorgstjenesten, uavhengig av om dere vil klage eller ei.

 

Det å være pasient- og brukerombud betyr at vi er pasienter, brukere og pårørendes talsperson. Vi jobber for at saksbehandlingen skal være riktig, og for at de som trenger helse- og omsorgstjenester skal få dette på en faglig god, forsvarlig, og omsorgsfull måte. For å få til dette, trenger vi at dere tar kontakt med oss. Fortell oss om de opplevelsene og erfaringene dere har i møter med helse- og omsorgstjenesten, uavhengig av om dere vil klage eller ei.

Lover og regler alene gir oss ikke gode helse- og omsorgstjenester. Det er det de ansatte på sykehusene og i kommunene som gjør. Som ombudskontor møter vi hele tiden dyktige fagfolk som gjør hva de kan for at pasienter skal få god helsehjelp, bli tatt på alvor, bli lyttet til, og møtt med respekt og verdighet. Heldigvis er det slik de fleste pasienter og pårørende også beskriver sin kontakt med sykehusene eller kommunen. Vårt mål er at alle skal ha den samme positive opplevelsen, og føle seg godt ivaretatt fra første dag. Når dette målet er nådd vil ombudskontorene være overflødige.

 

 

Pasient- og brukerombudet mottar henvendelser per telefon, e-post og brev. Les mer på www.pasientogbrukerombudet.no, eller ring oss på telefon 69 20 90 90. Ta kontakt om små og store spørsmål, du kan være anonym om det passer best for deg, og all hjelp fra oss er gratis. Vi har taushetsplikt, og tar oss tid til å lytte til nettopp din opplevelse. Din erfaring med helsetjenestene bidrar til vårt kvalitetsforbedringsarbeid.

Snakkes vi, da?

Slik tar du kontakt med Pasient- og brukerombudet