Fødeavdelingen på Kalnes har alt på ett gulv og alt utstyr parat

Det er et stort under å få være tilstede når nytt liv kommer til verden. Sammen gjør vi vårt beste for at det blir en trygg og god opplevelse for hele familien, skriver Katrine Sjøborg og Eirin Paulsen i denne kronikken. (Arkivfoto: Terje Holm, Moss Avis)

Det er et stort under å få være tilstede når nytt liv kommer til verden. Sammen gjør vi vårt beste for at det blir en trygg og god opplevelse for hele familien, skriver Katrine Sjøborg og Eirin Paulsen i denne kronikken. (Arkivfoto: Terje Holm, Moss Avis)

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Seksjonsoverlege og klinikksjef ved kvinneklinikken på Kalnes forteller om en rekke forbedringer sammenlignet med fødeavdelingen på gamle SØF på Cicignon.

DEL

Kronikk

I november 2015 flyttet kvinneklinikken sammen med resten av Sykehuset Østfold Fredrikstad inn i nye lokaler på Kalnes. De nye omgivelsene gir oss mulighet til å være parat med overvåking av både mor og barn hvis det blir nødvendig, i alle sykehusets fødestuer. Denne muligheten hadde vi ikke tidligere.

Den naturlige fødsel
Vi ønsker normale fødsler, og medisinsk assistanse kun når det er nødvendig. Med dagens levekår og svangerskapsoppfølging ligger forholdene godt til rette for at de fleste av de 3000 fødslene som skjer hvert år i Østfold, kan skje på en naturlig måte. 

Et differensiert fødetilbud
Stortinget har bestemt i tråd med WHO sine anbefalinger at norske kvinner skal ha et differensiert fødetilbud. Det betyr at fødetilbudet er tilpasset den enkelte kvinnes antatte behov for omsorg og oppfølging under fødselen. Senest ved ankomst til fødeavdelingen og kontinuerlig under fødselen, skjer det en vurdering av behov for oppfølging og overvåking av den fødende.

Katrine Sjøborg og Eirin Paulsen.

Katrine Sjøborg og Eirin Paulsen.

Fra tre etasjer til alt på ett gulv
På føden i Fredrikstad ble fødende fordelt mellom tre seksjoner i tre etasjer med tre ulike tilbud. Det var med andre ord ulik mulighet til å overvåke fødselen og til å assistere medisinsk på de tre seksjonene fordi fødestuene var ulikt utstyrt. Om man underveis i fødselen vurderte at det var behov for mer overvåkning eller assistanse, eller om kvinnen skulle ønske smertelindrende epidural, måtte kvinnen fysisk flyttes til en annen etasje.

Dersom noe skulle oppstå under fødselen som tilsier at barnet eller mor trenger overvåkning, vil utstyret være tilgjengelig på fødestuen, og mor slipper å flytte til en annen fødeavdeling under fødselen.

Ekspertisen skal komme til deg
Det nye sykehuset på Kalnes bygger på et sett grunnprinsipper som er gjeldende for alle enheter. Et viktig prinsipp er at ekspertisen skal komme til brukeren fremfor at brukeren skal flyttes unødvendig mellom fagområder i sykehuset. Det betyr i praksis at helsepersonellet må i større grad arbeide tverrfaglig rundt pasienten. Det krever standardisering av utstyr og prosedyrer slik at helsepersonellet har tilgjengelig det utstyret de trenger og vet hvordan de skal anvende det uavhengig av hvor i sykehuset de er.

Differensiert fødetilbud i like føderom
På Kalnes har vi ni fødestuer. Det er én flere enn vi hadde i Fredrikstad. Jordmorbemanningen er styrket. På Kalnes er alle fødestuene like. De er store og romslige, de har badekar og teknisk utstyr til å overvåke mor og barn om det skulle bli nødvendig. Er det ikke behov for overvåkning under fødselen, vil utstyret selvfølgelig ikke bli tatt i bruk.

Hva betyr dette for de som ønsker å føde så normalt som mulig?
En frisk normalfødende kvinne får en naturlig og trygg fødsel på Kalnes. Fødselen vil være tilrettelagt etter mors ønsker og behov slik at hun får en god fødselsopplevelse.

Dersom noe skulle oppstå under fødselen som tilsier at barnet eller mor trenger overvåkning, vil utstyret være tilgjengelig på fødestuen, og mor slipper å flytte til en annen fødeavdeling under fødselen. Unormal hjertelyd hos barnet, feilinnstilling hos barnet eller blødninger hos mor er eksempler på tilstander som kan oppstå under fødsel, og som kan medføre en høyere grad av overvåkning.

Hva betyr dette for de kvinner vi vet har behov for ekstra overvåkning?
Disse kvinnene kan ha en like naturlig og normal fødsel som friske normalfødende. Fødselen vil tilrettelegges etter mors ønsker og behov på samme måte som hos friske normalfødende. Forskjellen ligger i graden av overvåkning. Har barnet eller mor en identifisert risiko, medfører det en høyere grad av overvåkning.

På Kalnes har vi nytt og moderne utstyr for overvåkning av barnet under fødselen, såkalt sentralisert fosterovervåkning. Det innebærer at overvåkning av barnets hjertelyd (puls og EKG) overføres direkte til vaktsentralen i tillegg til å vises på fødestuen. 

På Kalnes ligger forholdene til rette for å bevare den normale fysiologiske fødsel hos friske kvinner, og samtidig ivareta andre fødende med behov for avansert overvåking og oppfølging.

Det er et stort under å få være tilstede når nytt liv kommer til verden. Sammen gjør vi vårt beste for at det blir en trygg og god opplevelse for hele familien.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags