Gå til sidens hovedinnhold

Flere pasienter til Østfold krever mer plass og økt bemanning

Artikkelen er over 4 år gammel

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen har studert helsetjenester i Østfold i sitt doktorgradsarbeid: Å åpne for pasienter fra Vestby vil medføre økt behov for plass og bemanning på Kalnes. Å ikke åpne for pasienter fra Vestby KAN IKKE medføre nedbemanning.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredag 24. mars våknet Østfolds befolkning til nyhetsinnslag om Sykehuset Østfold (SØ), og «trusselen» om at man, dersom det ikke åpnes for pasienter fra Vestby, vil måtte kutte antall årsverk med inntil 100. På den ene siden vil det være gunstig for Vestbys pasienter å tilhøre Sykehuset Østfold med tanke på reisevei til sykehus. På den andre side: Hvordan skal Sykehuset Østfold få plass til denne økningen i pasientgrunnlag?

Og eventuelt: Hvordan er det mulig å i det hele tatt vurdere bemanningskutt i et allerede presset helsevesen? Ledere, politikere og sykehusstyre i Helse Sør-Øst: Nå må dere våkne! Her må det omprioriteres penger, og settes fokus på den viktigste ressursen helsevesenet og sykehuset har: De ansatte!

Bent Høie og hans regjering har fokus på pasientens helsetjeneste, hva som er viktig for pasienten. Et viktig fokus! Pasienterfaringer er en anerkjent kvalitetsindikator på linje med for eksempel infeksjonsforekomst eller reinnleggelser, og norske sykehus er pålagt å innhente informasjon om pasienters erfaringer med deres tjenester.

Pasienterfaringer er også vist å henge sammen med effektivitet og kvalitet på helsetjenester. Men det synes usikkert om man politisk innser at det å bedre pasienterfaringer vil kreve ressurser i form av økte bevilgninger? Man kan ikke se et sykehusbudsjett over ett, tenke at innkjøp av dyrt, høyteknologisk utstyr automatisk vil medføre bedre pasienterfaringer og dermed økt kvalitet!

Det er forståelig at Vestby ønsker tilhørighet til Norges nyeste og mest høyteknologiske sykehus, også med tanke på kortere reisevei for en stor andel av befolkningen. At kort reisevei har betydning for en positiv pasienterfaring støttes av forskning. At Sykehuset Østfold ønsker disse pasientene er også forståelig, siden det vil medføre økte bevilgninger/inntekter. Men: Hva vil dette, å øke pasientgrunnlaget, medføre på sikt? Da også tydeligvis uten en samtidig økning av bemanning eller umiddelbar arealutvidelse.

Gjennom eget doktorgradsprosjekt ble det innsamlet pasienterfaringer etter opphold på Østfold fylkes fem kommunale akutte døgnenheter (KAD), samt to ulike sykehusavdelinger i Sykehuset Østfold. Innsamlingen pågikk i en ettårsperiode, og 479 pasienter fra KAD, samt 350 pasienter fra SØ svarte på spørreskjema. I tillegg ble 27 pasienter fra KAD intervjuet.

Pasientene rapporterte om mye mer positive erfaringer fra KAD enn fra sykehus. Det pasientene fremhevet positivt ved KAD, var de rolige, hjemmekoselige, frie omgivelsene, at personalet hadde god tid til å ta seg av dem, det var kort ventetid, og personalet hadde en personsentrert tilnærming.

Erfaringene fra sykehuset var at omgivelsene var stressende og hektiske, personalet hadde konstant dårlig tid, og dette gikk ut over både kommunikasjon, ventetid og møtet med pasienten. Pasientene erfarte å bli behandlet som ’en rutine’, ’et nummer i rekken’ eller ’bare som den syke delen’ på sykehus. Er dette pasientens helsetjeneste? Innebærer dette god kvalitet?

Pasientene rapporterte via spørreskjema om forbedringsområder også ved KAD, fortrinnsvis relatert til koordinering av pleie og utskriving. Likevel var det en betraktelig større andel pasienter som rapporterte om problemer i relasjon til både dette og andre områder, som kommunikasjon, informasjon og inkludering av pårørende.

Det er på høy tid at politikere og ledere får opp øynene for det viktigste i norsk helsevesen: Pasientene.

Våre funn støttes av annen forskning både nasjonalt og internasjonalt, som også viser at pasienter foretrekker fredelige, hjemmekoselige omgivelser i lokale, mindre enheter fremfor større, hektiske sykehus.

Jeg antar noen vil tenke: Men kvaliteten på behandlingen ved lokale enheter (for eksempel KAD) vil jo ikke kunne sammenlignes med spesialisthelsetjenester! Det finnes foreløpig ingen studier som sammenligner tilbudet ved KAD med tilbudet ved sykehus men hensyn til medisinsk behandlingskvalitet. Men: Forskning fra sykestuer og intermediæravdelinger viser til ingen forskjeller når det gjelder helserisiko – heller en trend mot helsefordeler ved lokal behandling. Videre er det i de årene KAD har eksistert i Østfold ikke vært rapportert om avvik/alvorlige konsekvenser for pasientene.

Jeg ønsker ved dette innlegget å poengtere:

■ Å åpne for pasienter fra Vestby vil medføre økt behov for plass og bemanning.

■ Å ikke åpne for pasienter fra Vestby KAN IKKE medføre nedbemanning uten at det vil gå på helse og sikkerhet løs- både for pasienter og for personale.

■ Helse Sør-Øst må på banen for å vurdere hva ressurser brukes til, og i hvilken grad dette gagner pasientene.

Behovet for større plass er ikke gjort i en fei å løse, det vil kreve nye tilnærminger for å møte befolkningens behov, noe blant annet KAD og økt fokus på hjemmebaserte tjenester vil kunne bidra til.

Bemanningen ved Sykehuset Østfold er allerede presset. Det finnes store mengder forskning som viser til at økt bemanning og bedre tid resulterer i mer positive pasienterfaringer som igjen medfører bedre pasientsikkerhet og kvalitet, ergo pasientens helsetjeneste!

Det er på høy tid at politikere og ledere får opp øynene for det viktigste i norsk helsevesen: Pasientene, sikkerhet og kvalitet på den ene siden og bemanningen som helsevesenets viktigste ressurs på den andre. Og som tidligere påpekt i et innlegg på Sykepleien.no: Helsetjenester koster faktisk penger!

Les også

Les også

Det norske helsevesenet og de ansatte på Kalnes. Bedre finnes ikke!

 

Kommentarer til denne saken