Jeg ønsker å svare Høyres Erlend Øverbys innlegg om hans idé om hvordan en kommune kan drives. Det er viktig å minne Øverby om et par ting.

Det er dokumentert at i mange velferdsyrker er det store lønnsforskjeller mellom private og offentlige institusjoner. I LO-aktuelt 12/50 forteller helsefagarbeider Beate Sliper Johansson at hun gikk opp 50.000 kroner i lønn da kommunen overtok driften av sykehjemmet.

Beate hadde jobbet på Madserud sykehjem, drevet av det kommersielle selskapet Attendo, eiet av milliardærbrødrene Kristian og Roger Adolfsen. Men da de borgerlige mistet makta i Oslo, bestemte det rødgrønne byrådet seg for ikke å gi flere kontrakter til kommersielle selskaper.

-Tenk på alle pengene vi har gått glipp av når vi har jobbet for private kommersielle, sier Beate Sliper Johansson – etter 11 år med privat drift.

Her er flere eksempler på lønnsforskjeller, med Statistisk Sentralbyrå som kilde:

■ En hjemmehjelper som jobber for et privat selskap tjener i snitt 78.000 kroner mindre i året enn sine kolleger i kommunal hjemmehjelpstjeneste.

■ Sosionomer og barnevernspedagoger tjener i snitt 57.000 kroner mindre i det private.

■ En lektor i privat skole tjener 21.600 kroner mindre enn en lektor i de private skolene.

I tillegg er det store forskjeller i pensjonsordninger. Men alle gjør de den samme jobben.

Vi er her ved ett av kjernepunktene i diskusjonen om privatisering og konkurranseutsetting: Arbeidsvilkårene for de ansatte.

Private institusjoner kan lønne på et lavere nivå enn det offentlige og hva tariffene tilsier. Til gjengjeld kan private ta utbytte. Det hører dog med i bildet at mange private investerer i utvikling av selskapene – og det er bra. Men man kommer ikke fra at det er store private aktører som tjener penger på folks sykdom.

Det er også viktig å minne Øverby om at det drives en høy grad av innovasjon i offentlig sektor.

Kampanjen «Velferd uten profitt» hevder at de syv største barnevernsaktørene i perioden 2009-2013 hadde et overskudd på 550 millioner kroner. Adolfsen-brødrene som eier barnehager, sykehjem og sykehushotell, tok ut 102 millioner kroner fra sitt selskap Norlandia for 2015/2016.

Flere internasjonale undersøkelser dokumenterer at det ikke kan påvises at konkurranseutsetting av offentlige tjenester har ført til lavere kostnader eller høyere kvalitet. Derimot vises det til undersøkelser som viser at konkurranseutsetting har ført til svekkede lønns- og arbeidsvilkår, uten å produsere bedre kvalitet.

Undersøkelser det vises til er blant andre:

■ «Konkurransens konsekvenser», Laura Hartmann: Den sterke økningen av private selskaper og firmaer som har overtatt mange offentlige tjenester, har ikke vært den mirakelmedisinen som den politiske høyresiden i Sverige spådde.

■ «Effekter ved udlicitering af offentlige oppgaver», Petersen/Hjelmar/Vrangbæk/la Cour: Det er ikke forskningsbelegg for å hevde at det generelt er påvist økonomiske besparelser ved konkurranseutsetting på pleie- og omsorgstjenester.

■ Den tidligere riksdagspolitiker for Moderatarne i Sverige, økonom Anne-Marie Pålsson, mener man bør holde aksjeselskaper unna offentlige velferdstjenester: - Aksjeselskapets lønnsomhetsformål og eiernes fravær av personlig ansvar, bryter med fundamentet i den offentlige forvaltning av en skattefinansiert velferdsstat.

Også i Fredrikstad har vi jevnlige diskusjoner om privatisering og konkurranseutsetting. Uten faktamessig belegg, hevder både Høyre og Fremskrittspartiet at privatisering er veien å gå innen mange tjenesteområder. For Arbeiderpartiet er det ved enkelte tjenester viktig å benytte private aktører, barnehagebygging er et godt eksempel på det. Men det må settes krav til innhold, drift og utbyttepolitikk når det drives med offentlige midler. For dette handler om å kunne gi gode tjenester til alle og ikke bare de få.

For Arbeiderpartiet er det viktig å lytte til dem med «skoa på» og i dette tilfellet gjelder det de ansatte, samt fellesskapet. Det er også viktig å minne Øverby om at det drives en høy grad av innovasjon i offentlig sektor.

Konklusjon: Både for samfunnet og dem som jobber innen helsesektoren, er det liten tvil om at offentlig drift er det beste. Det gir mer helse for pengene og det gir bedre arbeidsvilkår for de ansatte.

Da er det i hvert fall ingen grunn til å stemme blått ved høstens valg! Godt valg!