Høyre ønsker betydelig sterkere satsing på skolehelsetjeneste

– Vi savner aller mest å ha helsesykepleier når det er noe prekært, når elever opplever kriser i livet, sa rektor Tore André Johansen ved Kråkerøy ungdomsskole i en reportasje i høst. Skolen manglet den lovpålagte helsesykepleieren.

– Vi savner aller mest å ha helsesykepleier når det er noe prekært, når elever opplever kriser i livet, sa rektor Tore André Johansen ved Kråkerøy ungdomsskole i en reportasje i høst. Skolen manglet den lovpålagte helsesykepleieren. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Jorulf Elias Laabak lover på vegne av Fredrikstad Høyre økt satsing på skolehelsetjenesten og mer penger til nye helsesykepleiere i skolen.

DEL

Leserbrev

Fredrikstad Høyre tar ungdommens nyttårsønske og oppfordring i FB til kommunepolitikerne på største alvor. Vi skal jobbe beinhardt for en enda bedre skolehelsetjeneste på alle skoler Fredrikstad.

Et godt helsetilbud til barn og ungdom gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et meget viktig lavterskeltilbud. Det er mange barn og unge som trenger veiledning, samt noen å snakke med som tar deres bekymringer på alvor. Helsesykepleiere i videregående er ofte førstelinjetjenesten for å fange opp blant annet elevenes psykiske helseutfordringer. Skolehelsetjenesten er med på å legge til rette for god fysisk, sosial og psykisk helse hos elevene, noe som er helt avgjørende for god læring! Elevorganisasjonen i Østfold og Ungdommens fylkesråd i Østfold kommer derfor med en meget viktig og betimelig oppfordring til lokalpolitikerne.

Vi vet at en del av elevene som slutter på skolen har psykiske helseutfordringer, således er skolehelsetjenesten også en viktig del av arbeidet mot frafall i den videregående skolen. I mangel av helsesykepleier må mange elever gå til læreren med problemer som en lærer ikke har kompetanse til å håndtere. Derfor bør annen kompetanse som rådgivningstjenesten, sosialrådgivere og helsesykepleiere i skolen fortsatt styrkes betraktelig.

Dette er således en betydelig sterkere satsing på skolehelsetjenesten enn det den sittende posisjonen i Fredrikstad har i sitt budsjett.

Den sittende regjeringen har hatt en historisk satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Regjeringen har styrket denne tjenesten med over en milliard kroner i statsbudsjettet de siste årene. Dette har bidratt til flere stillinger i tjenestene og til at tilbudet er blitt mer tilgjengelige for barn og unge. Kostra-tall fra SSB for 2017 viser at antall årsverk samlet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten økte med 975 årsverk fra 2013 til 2017. Spesielt gledelig er den store økningen i antall helsesykepleiere som økte med 544 årsverk fra 2013 til 2017.

Til tross for den sittende regjeringens storsatsing på skolehelsetjenesten, er det i arbeiderpartistyrte Fredrikstad fortsatt mangel på helsesykepleiere. Det er trist at det fortsatt er elever som møter en stengt dør inn til helsesykepleier. Fredrikstad Høyre har derfor i alle sine alternative budsjett denne perioden styrket skolehelsetjenesten betydelig, i vårt alternative budsjett for 2019 styrker vi helsestasjons- og skolehelsetjenesten med tre millioner utover den styrkingen som følger av statsbudsjettet.

Da det viser seg vanskelig å rekruttere helsesykepleiere, har vi også lagt inn forslag om at det må iverksettes tiltak for å rekruttere helsesykepleiere til kommunen. Dette er således en betydelig sterkere satsing på skolehelsetjenesten enn det den sittende posisjonen i Fredrikstad har i sitt budsjett.

Helsesykepleiere har en meget viktig jobb, de ivaretar elevenes psykiske og fysiske helse, samt at de er med på å avdekke ungdommer som befinner seg i risikogrupper, enten det gjelder rus, psykiatri eller andre problemer. Vi må jobbe forebyggende for å fremme barn og unges psykiske helse gjennom tiltak før problemene vokser seg for store. Skolehelsetjenesten er forebyggende og sparer samfunnet for store kostnader i fremtiden. En fortsatt styrking av skoletjenesten er derfor god skolepolitikk, helsepolitikk og ikke minst god samfunnsøkonomisk politikk.

Under den sittende regjeringen har det blitt langt flere helsesykepleiere i skolehelsetjenesten i Fredrikstad. Høyre er opptatt av en enda bedre skolehelsetjeneste som er der når elevene trenger det. Derfor vil Fredrikstad Høyre lokalt jobbe for at penger som er tiltenkt skolehelsetjenesten blir brukt på nettopp dette, samt sette av mer penger til nye helsesykepleiere i skolen også i årene som kommer. Således tar vi ungdom og elevers oppfordring og nyttårsønske på det største alvor.

Jorulf Elias Laabak

Bystyrerepresentant, Høyre

Fredrikstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags