Gå til sidens hovedinnhold

Sats på folkehelse, ansett flere fysioterapeuter!

Artikkelen er over 5 år gammel

Oppfordring til Østfolds kommuner: Det må opprettes 25 nye stillinger som fysioterapeut for å komme opp på landsgjennomsnittet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk kunnskap og en erkjennelse av at det er mange ulike faktorer som er med på å opprettholde helse, og som bidrar til funksjonsnedsettelse, smerte og sykdom. Fysiske og psykiske belastninger kan gi kroppslige utslag og bidra til sykdomsutvikling.

Kroppslige plager forstås derfor i lys av hendelser og opplevelser gjennom livsløpet, nåværende situasjon og sosiale og kulturelle forhold. Denne forståelsen danner grunnlag for vurdering av hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges. I kommunehelsetjenesten kan fastlønnede fysioterapeuter jobbe i tilknytning til kommunale rehabiliteringsinstitusjoner, syke- og aldershjem, i tett samarbeid med hjemmebaserte tjenester og i stillinger knyttet til arbeid med barn og unge.

Det oppstår også stadig nye arenaer innenfor det offentlige helsevesen der fysioterapeuters kompetanse er viktige bidrag, blant annet frisklivssentraler og lærings- og mestringssentre. Fysioterapeuter er rimelig arbeidskraft for kommunene på grunn av fastlønnstilskuddet på nesten 200.000 kroner som kommunene får per 100 prosent stilling. Vi bidrar til at unge, voksne og eldre kan leve aktive og mest mulig selvstendige liv så lenge som mulig.

Dette kan bidra til å redusere og utsette behovet for ytterligere helsehjelp og annen offentlig hjelp på sikt. Fordelene med dette er både at enkelte kan leve et friskere, mer aktivt og mer selvstendig liv med høyere livskvalitet over lengre tid, og at samfunnet spares for utgifter.

Jeg er redd denne trenden bare vil forsterke seg dersom det ikke settes inn ressurser for å motkjempe ytterligere negative utviklinger i folkehelsa.

Kostratallene for 2014, som er de seneste tilgjengelige hos Statistisk sentralbyrå, viser at Østfolds kommuner til sammen har 72,5 stillinger for fysioterapi med fast lønn. Østfold har dermed 2,5 stillinger per 10.000 innbyggere, mot 3,4 i landet for øvrig. Kun småkommunene Spydeberg og Marker kommer over landsgjennomsnittet i SSB sine tall.

Østfolds kommuner vil til sammen trenge 25 nye stillinger for å oppnå et snitt på 3,4. I tillegg vet vi at folkehelseutfordringene i Østfold er store, folkehelsebarometeret som utgis av Folkehelseinstituttet viser at Østfold skårer vesentlig dårligere enn landet for øvrig på hele 21 av 34 indikatorer.

Jeg er redd denne trenden bare vil forsterke seg dersom det ikke settes inn ressurser for å motkjempe ytterligere negative utviklinger i folkehelsa. Her kan fysioterapeuter, både alene og i nært samarbeid med andre yrkesgrupper, bidra til å forebygge og behandle. Derfor vil jeg komme med en oppfordring til politikere og administrasjon i Østfolds kommuner: Sats på folkehelse, ansett flere fysioterapeuter!


 

Les også

Slik fikk entreprenøren sykefraværet til å stupe

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.