Gå til sidens hovedinnhold

Forbudt å gi fordel til ideelle helseaktører

Artikkelen er over 5 år gammel

Regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO mener det betyr lite om en privat leverandør av helse- og sosialtjenester er en ideell eller kommersiell aktør, i tillegg blir det forbudt å forskjellsbehandle.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norske kommuner må forholde seg til at det snart vil bli forbudt å diskriminere kommersielle aktører ved offentlige anbudsrunder. Det er EØS-avtalen som sørger for at EU-lovgivning om ikke-diskriminering også vil gjelde på området offentlig anbud.

Det er ikke endelig avklart hvilken dato den nye loven vil tre i kraft, men ifølge regjeringen skjer det allerede høsten 2016. Det vil derfor være uklokt av kommuner å haste igjennom nye anbudsrunder den nærmeste tiden for å skvise de kommersielle før loven trer i kraft. Man kan kanskje vinne billige ideologiske poenger, men brukerne av tjenestene vil være taperne. Jo flere kvalifiserte tilbydere man kan velge mellom, jo bedre sjanse er det for at den beste får oppdraget.

I dagens norske regel i forskrift for offentlige anskaffelser er oppdragsgiver fritatt fra plikten til å følge de detaljerte prosedyrereglene ved tildeling av kontrakter om helse- og sosialtjenester hvor ideelle organisasjoner er oppdragsgiver. Man har med andre ord rett - men ikke plikt – til å utelukke rent kommersielle aktører fra konkurransen om slike kontrakter. Det er tvilsomt om selv dagens særreguleringen er i samsvar med EU/EØS-retten.

I det nye EU-direktivet om offentlige anskaffelser som skal gjennomføres i norsk rett i løpet av høsten for helse- og sosialkontrakter som overstiger seks millioner kroner er det lagt til grunn viktige prinsipper som kunngjøring, likebehandling og gjennomsiktighet. Direktivet inneholder ikke noen unntaksregel for tildeling av kontrakter om helse- og sosialtjenester til ideelle organisasjoner.

Å vedta en regel som reserverer kontrakter til ideelle organisasjoner vil med dette stride mot nytt direktiv og EØS-avtalen. NHOs klare budskap er derfor; sett brukernes behov først. Gjør vi det, er det av mindre betydning om leverandøren er en ideell eller kommersiell aktør.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.