Ber om plan for bedre BPA-tjeneste

Arne Øren opplyser at Rådet for brukere med nedsatt funksjonsevne vil ha en høringsmøte med administrasjonen torsdag. Arkivbilde fra bystyret.

Arne Øren opplyser at Rådet for brukere med nedsatt funksjonsevne vil ha en høringsmøte med administrasjonen torsdag. Arkivbilde fra bystyret. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

– Posisjonspartiene ber rådmannen lage en plan for å gi bedre levekår for mennesker med funksjonshemning, opplyser lederen av Helse- og velferdsutvalget, Arne Øren.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Debatten er i gang om hvilke konsekvenser budsjettfremleggene fra formannskapet vil få for Fredrikstad-samfunnet. Felles for fremleggene er erkjennelsen av et krav om effektivisering/innsparing. Dette kravet er et resultat av to ting: Regjeringens forslag til statsbudsjett med krav om effektivisering og den økte veksten i antallet brukere av kommunale tjenester.

Hvordan møtes så dette? Rådmannen har i sitt fremlegg synliggjort kravene om effektivisering med kutt i rammene for de enkelte seksjonene og tjenesteområdene, samtidig som det er gitt rom for nye aktiviteter og tiltak. De politisk forslagene gjør tilsvarende, men med noe ulik vektlegging.

Posisjonspartiene har i sitt budsjettfremlegg styrket rådmannens forslag samlet med 26 millioner for hvert år i handlingsplanperioden. Denne styrkingen er fordelt på de ulike seksjonen. En kommer likevel ikke unna det sentrale kravet om effektivisering.

Helse og velferd vektlegger å styrke hverdagsrehabilitering, frivilligheten og sikre driften ved +Huset. Det understrekes i posisjonens budsjettforslag at det gjennomføres en tett oppfølging av kvaliteten på tjenestene og arbeidsmiljøet. Til dette sikres en buffer.

I debatten er det fokus på at konsesjonene for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal utlyses. Torsdag 30. november vil Rådet for brukere med nedsatt funksjonsevne ha et høringsmøte med administrasjonen for der å gi sine innspill og synspunkter. Saken kommer så videre til behandling i Rådet og Helse- og velferdsutvalget.

Utlysningen gjennomføres som følge av utløpte konsesjoner. Kommunen inngår avtale med tilbydere på gitte premisser. Per nå er det ti kommunale og 46 private BPA-ordninger. Fokuset i den forestående utlysningen må være bedre drift – og ikke innsparinger. Leser en rådmannens forslag om nye aktiviteter og tiltak vil en finne at BPA er med.

Posisjonens budsjettforslag ber rådmannen om å utarbeide en plan for mennesker med nedsatt funksjonsevne med mål og tiltak for å bedre levekårene. Her bør det ligge an til et nært samarbeide med berørte organisasjoner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken