Heltid ikke kun for kællær

Jon-Ivar Nygård forteller at kommunen i ressursenhetene kan vi tilby faste, hele stillinger til alle sykepleiere som ønsker det.

Jon-Ivar Nygård forteller at kommunen i ressursenhetene kan vi tilby faste, hele stillinger til alle sykepleiere som ønsker det. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Jon-Ivar Nygård forteller i dette svaret til sykeleierforbundet om konkrete tiltak for å få flere heltidsstillinger innen helse- og velferdstjenestene.

DEL

LeserbrevOrdfører Jon-Ivar Nygård svarer på dette innlegget fra Karen Brasetvik, leder for Sykepleierforbundet i Østfold.

Fredrikstad kommune arbeider for å etablere en heltidskultur i kommunens helse- og velferdstjenester. Vi ønsker at heltid skal bli det normale også i denne sektoren. Dette gjør vi for å sikre innbyggerne tjenester av god kvalitet 24/7, for å fremme effektiv drift, og av hensyn til nåværende og kommende medarbeidere.

De siste årene har vi gjennomført flere tiltak som skal gi større stillinger, men det er behov for sterkere virkemidler. Denne våren har vi derfor etablert et trepartssamarbeid mellom politikere, tillitsvalgte og administrasjonen, med ambisjon om å få fortgang i endringsarbeidet. Vi har gjennomført møte med leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, og andre nasjonale fagforbundsledere, for å be om støtte og drahjelp til å gjennomføre flere og mer spenstige tiltak.

Nå jobber vi med en konkret, ny plan, som vi tar sikte på å få til politisk behandling før sommeren. Nøkkelen til å oppnå heltid som norm for driften, er at medarbeiderne fordeler alle arbeidsoppgavene og vaktene seg imellom på en slik måte at kabalen går opp, uten at vi i tillegg må støtte oss på mange småstillinger. På dette området kan det være noe å lære av kællæne, og kulturen på typiske mannsdominerte arbeidsplasser.

Det omfattende deltidsproblemet som helsesektoren i dag sliter med, er i stor grad en konsekvens av den arbeidstidsforkortelsen vi hadde i 1987, da arbeidsuka ble redusert fra 40 til 37,5 timer, og helgearbeidet for mange gikk fra hver 2. til hver 3. helg. Dette medførte hull i arbeidsplanene, som ble tettet av midlertidig ansatte i små stillinger, og som senere ble til et betydelig antall faste ansatte i små stillingsbrøker.

Vi trenger drahjelp til å spre informasjon om kommunen som en spennende og lærerik arbeidsplass.

Mitt inntrykk er at både de som skal motta tjenester, og de som er nyutdannede og på vei inn i arbeidslivet, er enige om at dette ikke lenger er en god modell, og at tiden derfor kan være moden for en større omlegging.

Det største tiltaket Fredrikstad kommune så langt har gjennomført for å legge til rette for store og hele stillinger, er å etablere tre store ressursenheter. I ressursenhetene kan vi tilby faste, hele stillinger til alle sykepleiere som ønsker det.

Nå våren 2016 har vi utfordringer med å rekruttere sykepleiere til utlyste stillinger. Dette gjelder dessverre både for fulle stillinger og deltidsstillinger. Vi trenger derfor drahjelp til å spre informasjon om kommunen som en spennende og lærerik arbeidsplass, med et mangfold av oppgaver og store utviklingsmuligheter. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags