Hva vil høyere havnivå bety for byens nye storstuer på Værste?

Fin fasade og innbydende uteområde på vinnerforslaget til Arena Fredrikstad. – Men hva skjer når en fremtidig kjempestormflo slår inn over området, spør brevforfatter Knut Jonassen.

Fin fasade og innbydende uteområde på vinnerforslaget til Arena Fredrikstad. – Men hva skjer når en fremtidig kjempestormflo slår inn over området, spør brevforfatter Knut Jonassen. Foto:

Av

Knut Jonassen har studert hva Direktoratet or samfunnssikkerhet og beredskap sier om Værste-området og de største stormfloene vi kan vente i fremtiden.

DEL

Leserbrev

Først vil jeg gratulere kommunen og fylkeskommunen med et flott og spennende vinnerutkast.

Klimatilpasning er et uttrykk som ofte omtales i media og i den forbindelse har jeg et spørsmål: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder som omhandler «Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging».

Her kan vi lese: «Kyst- og fjordkommunene må forberede seg på et høyere havnivå i fremtiden. Havnivåstigningen vil føre til at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land, enn hva som er tilfelle i dag. Det betyr at områder som ligger lavt og nær havet, blir liggende mer utsatt til i fremtiden. I tillegg vil noen områder som i dag ikke ligger under vann, kunne bli permanent oversvømt.»

Dersom man går inn på: https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart vil man se at store deler av Værste-området vil ligge under vann ved 20-års stormflo om 70 år.

Hvordan er dette vurdert av planleggerne?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags