Har den sosiale boligpolitikken avgått ved døden?

Av

Gunnar Bodahl-Johansen: – Mer politisk interessant er spørsmålet om kommunen er opptatt av å ha en sosial boligpolitikk, eller om kommunen skal legge kommersielle interesser til grunn, anført av et aksjeselskap styrt av profesjonelle aktører?