Urimelig å hevde at Oslofjordens Friluftsråd bidrar til å rasere Hankøsundet

Kritisk: – OF har i vår uttalelse vært kritisk til at to av de tre friområdene i planområdet vil få kraftig redusert badeareal i sjø om to større bryggeanlegg utvides som foreslått, opplyser seniorrådgiver Kjetil Johannessen. Bildet viser Hankøsundet med Hankø i forgrunnen, og lenger bak Vikane og Furuøy med Hankø Marina.

Kritisk: – OF har i vår uttalelse vært kritisk til at to av de tre friområdene i planområdet vil få kraftig redusert badeareal i sjø om to større bryggeanlegg utvides som foreslått, opplyser seniorrådgiver Kjetil Johannessen. Bildet viser Hankøsundet med Hankø i forgrunnen, og lenger bak Vikane og Furuøy med Hankø Marina. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– OF ønsker at tallet på enkeltbrygger fra fritidseiendommer og helårsboliger reduseres. Der det er mulig, bør båter ligge i fellesanlegg.

DEL

Leserbrev

Arne-Henning Scheele har i et leserbrev 4. april omtalt Oslofjordens Friluftsråds (OF) kommentarer til den pågående planprosessen for del av Hankøsundet.

Scheele mener at det å rydde opp og tilrettelegge for friluftsliv og rekreasjon i Hankøsundet ikke vil medføre at folk tar områdene i bruk. Dette er ikke i tråd med våre erfaringer fra andre tett befolkede deler av Oslofjordområdet. Vår erfaring er at om en tilrettelegger land- og sjøarealer for friluftslivsaktiviteter, tas disse raskt i bruk.

OF har i vår uttalelse vært kritisk til at to av de tre friområdene i planområdet vil få kraftig redusert badeareal i sjø om to større bryggeanlegg utvides som foreslått. Vi har derfor anbefalt at utvidelsene her må reduseres. At Scheele mener at OFs uttalelse bidrar til å rasere Hankøsundet blir derfor urimelig.

I kommunens plandokumenter fokuseres det på at en også vil søke å forbedre allmennhetens tilgang til strandsonen da denne i dag er sterkt begrenset. Her mener OF at utarbeidet planforslag ikke i tilstrekkelig grad følger opp. Vi har derfor etterlyst et overordnet grep der en i større grad rydder opp i det som er en av Oslofjordens mest nedbygde kyststrekninger. Innenfor planområdet er det hele 85 store og små bryggeanlegg. OF har kommentert at vi mener at flere enkeltbrygger burde vært innlemmet i større bryggeanlegg som igjen kunne bidra til å frigjøre en del av strandsonen i området. Flere mindre bryggeanlegg med fire-fem båtplasser kunne med fordel vært slått sammen, uten at dette skaper nye store «maskiner» som Scheele uttaler.

OFs uttalelse er i tråd med våre vedtekter der det blant annet heter at vi skal bidra til sikring av strender og andre arealer ved Oslofjorden til bruk for alle samt bedre vilkår for friluftsliv ved fjorden, herunder forvaltning av friluftsarealer. OF har også et sett planretningslinjer som legges til grunn for våre uttalelser i høringsprosesser. I forbindelse med småbåthavner heter det blant annet følgende:

OF ønsker at tallet på enkeltbrygger fra fritidseiendommer og helårsboliger reduseres. Der det er mulig, bør båter ligge i fellesanlegg. OF går inn for at arealene til småbåthavner utnyttes mest mulig rasjonelt, både på sjø og land. Småbåthavner bør/må ikke redusere allmennhetens ferdselsmuligheter i strandsonen. OF ser fordeler av større småbåthavnanlegg med større økonomi og utstyr til å håndtere miljøutfordringer knyttet til fritidsbåtbruken. OF skal også ha fokus på hvor stort landareal småbåthavnene legger beslag på, og søke å få til ordninger der allmennheten gis rett til ferdsel og bruk.

Felles for OFs vedtekter og planretningslinjer er at de vedtatt av OFs øverste organ som er OFs årsmøte, blant annet bestående av politikere fra alle våre 29 medlemskommuner, inkludert Fredrikstad.

Les hele OFs uttalelse: https://www.oslofjorden.org/planarbeid-og-konsekvensutredning-for-del-av-hankosundet-ofs-kommentarer/

Kjetil Johannessen

Seniorrådgiver Oslofjordens Friluftsråd

Slemmestad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags