At folk uten handikap - uansett kjønn, med forskjellig seksuell legning, hudfarge eller religion - er godt representert i styrer, og politikk er en ting, men burde man egentlig ikke heller (les: også) fremme å få med flere med handikap om man snakker om representativ deltakelse - et samfunn for alle?

Et eksempel: Mulig jeg tar feil, men jeg tror ikke det er noen blinde, eller døve, i bystyret i Fredrikstad kommune. Hvorfor det?

Er det lagt til rette for dem med handikap? Jeg vet ikke, jeg stiller spørsmål ved det.

Det er iallefall en drøss av folk uten handikap der - hetro, homo, forskjellig hudfarge, religion o.s.v. Flott det, men ikke fullkomment!

OBS! Et samfunn som kun søker det «vedtatte» perfekte er et meget sykt samfunn!

NB! Mulig det finnes både blinde og døve i bystyret, i så fall er det jeg som ikke har sett nok, eller hørt nok om sammensetning av bystyret.