Vil NRK svikte sine lokale forpliktelser når NRK Oslo og Viken skal dekke alt fra Hallingskarvet til svenskegrensen?

Av

– Det er vanskelig å se hvordan NRK Oslo og Viken skal kunne oppfylle sine distriktsforpliktelser med et slikt «hjemmemarked». Dagens Bodahl på en lørdag er viet lokaljournalistikk og starter med vår nye lokalsending.