Utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon blir fra høsten 2016 omgjort fra et yrkesfaglig til et studieforberedende utdanningsprogram der alle elevene får generell studiekompetanse. Samtidig er det også mulig å velge en yrkesfaglige retningen, der elevene går to år på skole og to år som lærling i bedrift.

Fylkesrådmannen gikk 25. januar 2016 inn for at det ikke skal etableres et yrkesfaglig opplæringsløp innen medieproduksjon i Østfold i det hele tatt, verken på Glemmen eller på Mysen. Dette til tross for at elevene ønsker et slikt løp, og næringslivet ønsker å ta imot lærlinger innen mediefag.

Medieutdanningen i Østfold har et svært godt renommé både i lokalsamfunnet og utenfor fylkesgrensen.

Medier og kommunikasjon har vært en stor suksess i Østfold siden etableringen av utdanningsprogrammet på Glemmen vgs i 2000-2001, og senere også på Mysen vgs i 2006-2007. Den praktiske tilnærmingen til fagene har gitt elevene mulighet til å jobbe yrkesrettet med produksjoner og se relevansen i utdanningen. Dette gjøres gjennom godt samarbeid mellom skolene, mediebransjen og aktører i næringslivet.

Medieutdanningen i Østfold har et svært godt renommé både i lokalsamfunnet og utenfor fylkesgrensen. Tilbakemeldingene fra bransje og fagskoler er at elevene er godt rustet til de krav og forventninger som møter de etter videregående. Linjene har servet lokalt næringsliv med reklame- og informasjonsmateriell, informasjonsfilmer, redaksjonelt innhold, flerkameraproduksjoner og mye annet.

Ved de siste valgene har vi vært vertskap for debatter med både kommune-, stortings- og fylkestingspolitikere, og dermed bidratt til økt demokratiforståelse blant de unge i Østfold. Kvaliteten på utdanningen har også bidratt til at vi har prisvinnende elevarbeider i flere sjangre, både i nasjonale og internasjonale konkurranser.

I St.meld. nr. 20 (2012-2013) «På rett vei» ble det besluttet at utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon skulle gjøres om fra et yrkesfaglig til et studieforberedende utdanningsprogram. I praksis betyr dette færre timer og økt teoretisering av mediefagene. Utdanningsprogrammet vil gi elevene generell studiekompetanse, som er inngangsbilletten for videre studier etter videregående. Dette er veien å gå for dem som planlegger høyskolestudier innen mediefagene.

Men Utdanningsdepartementet mener samtidigat elevene fortsatt skal ha mulighet til å få et fagbrev i en bedrift, og at lokalt næringsliv skal kunne vokse med ny, frisk arbeidskraft. Derfor er det oppsiktsvekkende at fylkesmannen nå går inn for at det ikke skal etableres et yrkesfaglig opplæringsløp innen medieproduksjon i Østfold i det hele tatt, verken på Glemmen eller på Mysen. Det rammer elevene, og det rammer næringslivet i Østfold.

De historiske tallene de siste 15 årene siden Medier og kommunikasjon (MK) ble et tilbud viser at det er få som har inngått lærlingekontrakter. Årsaken til det er nok at de elevene som ønsket å gå ut i lære, ikke har hatt gode nok karakterer til å komme inn på MK. Bransjen etterspør lærlinger, men elevene på MK i dag er mest interessert i å få generell studiekompetanse.

Derfor er det viktig at også det yrkesfaglige løpet Medieproduksjon blir et tilbud i Østfold, ved siden av de som ønsker generell studiekompetanse. Det vil gjøre at praktikerne får mulighet til en relevant opplæring og et fagbrev. Vi ønsker å sette elevene i fokus.

Vi mener at det er viktig at Østfoldskolen kan tilby en utdanning som favner alle elevgrupper, enten ønsket er en studieforberedende medieutdanning eller en yrkesfaglig medieproduksjonsutdanning. Hva skjer med praktikerne som ikke har karakterer til å komme inn på det studieforberedende løpet? Hvordan skal vi gi næringslivet fagarbeiderne de trenger?

Og når vi vet at frafallet i videregående skole er stort, og vi samtidig vet at vi har allerede i dag har både utstyr og lokaler til å kunne tilby elevene både det studieforberedende og yrkesfaglig medieutdanning, har vi da råd til å la være?