Bra at familien Syvertsen fikk sin strandrett på Skjærhalden

– Kommunens behandling av saken er uforståelig for meg og gjestehavnens eiere og driver har vært uten respekt for Syvertsens rettigheter, heter det i Harald Lorentzens innlegg.

– Kommunens behandling av saken er uforståelig for meg og gjestehavnens eiere og driver har vært uten respekt for Syvertsens rettigheter, heter det i Harald Lorentzens innlegg.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Det stygge i denne saken er at alle parter i planleggingen og behandlingen av utbyggingen av Skjærhalden Gjestehavn må ha visst om Syvertsens rettigheter, skriver Harald Lorentzen om dommen i strandrettsaken på Skjærhalden.

DEL

Leserbrev 

Dommen i Borgating lagmannrett i saken mellom  familien Syvertsen og Skjærhalden Gjestehavn falt klokken 14 på 16. mai. Domsslutning: Med unntak av hovedbryggen plikter Skjærhalden Gjestehavn AS å fjerne de av fortøyningsbøyer og flytebrygger som ligger innenfor sektor til gnr 4. bnr. 69 , avgrenset av forlengelsen av grenselinjene utover i sjøen. Frist for fjerning er satt ti 1. april 2019.

Strandrett er en rett til uforstyrret å kunne nyte de fordeler som følger av at en eiendom ligger til sjøen. De fordeler som er beskyttet på denne måten er blant annet adgang til sjøverts adkomst - den såkalte tilflottsretten - og mulighet for bading og friluftsliv. Også strandeierens rett til visse former for fiske, retten til utfylling ut i sjøen og et visst vern mot forurensing og ulemper av estetisk art, inngår som en del av strandretten.

Som vi leser av dommen vant familen Syvertsen fram på alle punkter.

Det stygge i denne saken er at alle parter i planleggingen og behandlingen av utbyggingen av Skjærhalden Gjestehavn må ha visst om Syvertsens rettigheter. På alle plan, unntatt i reguleringsbestemmelsene for område som legger til rette for at enhver grunneier skal utnytte sitt område, er strandretten ti Syvertsen oversett. Havnesjefen den gang, satt som planlegger og «saksbehandler», masse rot med tegninger, rask behandling, bare dager og ingen hensyn til naboklager.

At Syvertsen av mange ansees som en «original », uten respekt fra mange, betyr ikke at de ikke har rettigheter som andre. Syvertsen har større tillganger og muligheter enn folk flest og bør behandles som andre mennesker.

Kommunens behandling av saken er uforståelig for meg og gjestehavnens eiere og driver har vært uten respekt for Syvertsens rettigheter. Som sjøentreprenør gjennom mange år, med utallige saker vedrørende strandrett , er jeg glad for at Syvertsen også har rettigheter.

Gjestehavnen kommer til å bestå, i alle år, og velkommen til Skjærhalden.

Bakgrunn

  • Saken omfattet hvorvidt Skjærhalden Gjestehavn hadde tatt seg til rette på Syvertsens strandrett.
  • Syvertsen eier en av Skjærhaldens mest attraktive næringstomter med tilhørende strandrett.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags