Gå til sidens hovedinnhold

Hvaler Ap sier klart nei til ekstra e-skatt for sykkelvei

Artikkelen er over 4 år gammel

– Dersom eiendomsskatten i Hvaler skal økes, skal den brukes til investeringer i skole og eldreomsorg, ikke til gang- og sykkelvei, fastslår Hvaler Aps trio Mona Vauger, Roy Hansen og Rolf Strand.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kim-Erik Ballovarre i Hvaler Høyre stiller i Fredriksstad Blad 28. august følgende spørsmål til kommunens bolig- og hytteeiere: «Er vi villig til å øke eiendomsskatten for å få til en gang- og sykkelvei langs FV 108». Hvaler Arbeiderpartis korte og klare svar er NEI.

Det han spør bolig- og hytteeierne på Hvaler om, er om de er villige til å øke eiendomsskatten på sine eiendommer fra gjennomsnittlig 5.500 til 11.000 kroner pr. år!

Bare så det er helt klart; det er kommunestyret på Hvaler som fatter vedtak om en eventuell økning i eiendomsskatten. Gang- og sykkelveier langs fylkesvei 108 er et fylkeskommunalt ansvar. I regional transportplan er det ingenting i fylkestingets planer de neste 20–30 årene om gang og sykkelvei til Hvaler, heller ikke noen tilsagn om midler dersom kommunen velger å forskuttere bygging av gang- og sykkelvei.

Den faktiske situasjonen er at et enstemmig kommunestyre på Hvaler har vedtatt å investere et betydelig beløp i en gang- og sykkelvei fra Stokken/Siljeholmen til Havtunet, slik vil vi få sammenhengende gang- og sykkelvei til Bratte bakke. Kommunen tar også regningen for utgiftene til den reguleringsplanen som må til.

Denne planen er et godt grunnlag for å komme med i fremtidens regionale planverk for bygging av gang- og sykkelveier. Politikerne på Hvaler vil få en god plan som er et godt grunnlag for å søke midler til videre bygging av gang- og sykkelvei langs 108 i fremtiden, i samarbeid med regionale myndigheter.

Hvaler Arbeiderparti vil prioritere skole og eldreomsorg foran gang- og sykkelvei. Dersom vi som politisk parti må vurdere å øke eiendomsskatten skal beløpet gå til rehabilitering av barneskolene Åttekanten og Floren. Det er et klart politisk flertall for tre skoler, to barneskoler og en ungdomsskole i Hvaler kommune. De to barneskolene trenger en kraftig rehabilitering i de nærmeste årene, kostnadsberegnet til 133 millioner 2014-kroner. Det er også fattet vedtak om store og nødvendig investeringer i eldreomsorgen.

For oss er valget enkelt. Vi skal prioritere våre skoler slik at barn og unge har gode og moderne skolebygninger og eldre pleietrengende. Dersom eiendomsskatten i Hvaler skal økes, skal den brukes til investeringer i skole og eldreomsorg.

Kommentarer til denne saken