Gamlebyen er vår fremste attraksjon og identitetsbærer, står det skrevet i sentrumsplanen. Og det bør jo være verd noe. Nå står det kanskje ikke så godt til med identitetsfølelsen vår fra før, men det å la hovedattraksjonen seile sin egen sjø, er dog for mye. Vindebrua står og skriker etter vedlikehold. Det er synlige råteskader, mose og gress som vokser oppover bjelkene. Alt dandert med søppelkasser, noen svært lite historisk riktige lyskastere, lett synlige bokser med rottegift, måkeskitt og et større område med plastnetting på bakken.

Området rundt er sterkt deformert med utglidninger og store søkk. Trebruene mot Gudeberg og Vaterland trenger også sterkt til vedlikehold – og byporten også. Og jeg kunne fortsette.

Det er ikke lov å sette bukker og markører på fortauene og foran vollportene.

Gamlebyen har en bevaringsplan, og selv om noe er fredet og noe «bare» er bevaringsverdig, tror jeg de fleste opplever Gamlebyen som en helhet. Noen må effektuere de bestemmelsene som er vedtatt. Det er ikke lov å forandre fasadene mot gatene, men allikevel har mange av portene og gjerdene forsvunnet. Det er ikke lov å sette bukker og markører på fortauene og foran vollportene.

Det mest idylliske, det mest fotograferte, det vakre, det må vi da ta vare på. Det underlige er at ingen sier noe. Hvor er de ansvarlige? Politikerne og etatene, og alle de engasjerte. Hvor er lokalamfunnsutvalget? Dette er skolevei og veien til kirkegården og byens største turistattraksjon. Og hvorfor hører vi ingen ting fra Gamlebyutvalget, Foreningen Gamle Fredrikstad og byantikvaren. Og hvor er alle de som bruker Gamlebyen som metaprodukt og produkt?

Les også

Gamlebyen gror igjen, fy til Forsvarsbygg