Man kan undre seg over hvorfor Karin-Elin Berg som leder i menighetsrådet og festningsforvalter i Gamlebyen velger å ta saken om naboklage etter bråk fra Betania til avisen. Godt lederskap ville vært å håndtere dette direkte med involverte parter, men det blir kanskje vanskelig når man bekler så mange roller.

Karin-Elin Berg og familien Berg har mange «hatter» i Gamlebyen. De er sentrale som både som utleier og leietaker av lokaler og områder til Månefestivalen, inklusive den tidligere omtalte hip-hop-scenen i Kasernebakgården. Sett i lys av dette virker artikkelen som et spill hvor man ønsker å sette beboere som har tatt opp støyproblematikk i et dårlig lys.

At festningsforvalteren tar et så klart parti i denne saken, er overraskende.

 

Ja. På vegne av naboer har jeg sendt en henvendelse til menigheten. Jeg gjengir denne her slik at leserne selv kan vurdere:

Til: Østre Fredrikstad menighet

Ved et flertall tilfeller har vi som naboer opplevd at leietagere ikke forholder seg til kommunens vedtatte støyregler. Det skal være stille utendørs klokken 23.00. Selv om leietager lukker vinduer, opplever vi at lydnivået er så høyt i selskapslokalet at lyden høres godt inne hos naboer. I sommerhalvåret, med åpne vinduer, er problemet enda større. Seneste tilfelle var siste helgen i mai. Leietager hadde et svært høyt lydnivå utover klokken 23.00

Vi opplever også at det ved enkelte selskap er mye fyll, og mye støy i gaten når deltagerne forlater lokalet. Nabo som har forsøkt å be om at musikken dempes, har blitt skjelt ut av leietager/gjester.

Jeg har forstått det slik at dere har et utleiereglement som tilsier at det skal være ro for naboer etter klokken 23.00, og at lokalet skal være forlatt 02.00. Dette kan vi si ikke fungerer i praksis.

Siden Betania er et menighetshus og hvor utleien forvaltes av menigheten, mener vi det påligger utleier et særskilt ansvar ved utleie. Betania har naboer som ligger vegg i vegg med huset, og det bor også mange rett over gaten og ellers i kvartalet som er berørt.

Vi ber om at dere vurderer type selskap dere leier ut lokalet til. Skal det serveres alkohol, bør selskapeligheter avsluttes tidligere på kvelden. Det må også opprettes en vakttelefon som naboer kan ringe til etter klokken 23.00. Denne må være til en ansvarlig person som rykker ut til lokalet for å påse at det er ro og orden.

Viser forøvrig til kommunens «Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020» og siterer:

■ Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel og påvirker derfor folks helsetilstand.

■ Gamlebyen må betraktes som et boligområde.

Berg kan ikke huske at det har vært klager. Når jeg snakket med personen som jeg fikk oppgitt «kjente mest til utleie» ved menighetskontoret, så bekreftet vedkommende at det hadde vært klager. Har ikke Berg snakket med de ansatte på menighetskontoret før hun uttaler seg til avisen? Eller ønsker man å feie slike henvendelser under teppet?

Det er merkelig at menighetskontoret ikke kan snakke direkte med naboene fremfor å ta dette via avisen. Det burde ikke være vanskelig å oppgi et telefonnummer man kan kontakte nå ved støy etter klokken 23.00, og ikke vente til september med dette. En kontakttelefon er normalt å ha for alle seriøse utleieaktører.

At festningsforvalteren tar et så klart parti i denne saken, er overraskende. I denne posisjonen bør man opptre nøytralt, og vurdere saker i Gamlebyen objektivt til beste for alle.