Gå til sidens hovedinnhold

Gamlebyen og Månefestivalen: Sameksistens i et vernet kulturmiljø

Artikkelen er over 4 år gammel

– Fokus må være at alle er velkomne som tilpasser seg og som driver på Gamlebyens premisser, skriver Foreningen Gamle Fredrikstads styreleder. Han ser ikke debatten som et spørsmål om Månefestivalen skal ut av Gamlebyen.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

I etterkant av Månefestivalen har det utviklet seg en debatt som ved første øyekast dreier seg om festivalens fremtid innenfor vollene. Dette er uheldig. Et løpende ordskifte om hva som er det beste for Gamlebyen er viktig, men spørsmålet er stort og krever en mer nyansert tilnærming.

Attraktivt kulturmiljø

Gamlebyen fremstår i dag som et vel bevart kulturminne, ikke bare som den fremste representant for renessansens festningsbyer i Norden, men også som et helhetlig kulturmiljø av mer sivil karakter. Slik har det ikke alltid vært. Bevaringsarbeidet er av relativt ny dato, og det er først og fremst de private bygningene som har gjennomgått størst forandring.

Æren for dette tilhører de private gårdeiere, godt hjulpet av bevaringsinteressene. Privatpersoner eier 2/3 av Gamlebyens bygningsmasse, og det er takket være deres stadige vedlikehold og investeringer at Gamlebyen i dag er attraktiv – ikke bare for turister med interesse for militærhistorie, men også for besøkende som vil oppleve et autentisk bymiljø.

I en by må man tåle liv, inkludert høy musikk fra festivaler og publikum. Men Gamlebyen er først og fremst et kulturminne, og livet innenfor vollene må reguleres.

En vakker og velholdt gamleby fremstår også som potensiell inntektskilde for både handelsdrivende og eiendomsspekulanter, og man har i de siste årene også sett en økning i midlertidige arrangementer som søker til Gamlebyen. Dette er ikke først og fremst et onde – Gamlebyen er en del av Fredrikstad bys sentrum. I en by må man tåle liv, inkludert høy musikk fra festivaler og publikum. Men Gamlebyen er først og fremst et kulturminne, og livet innenfor vollene må reguleres.

Hvorfor Gamlebyen?

Man må forutsette at Gamlebyen velges som arena for ulike kommersielle aktiviteter på grunn av dens kvaliteter. Disse kvalitetene må bevares og hele tiden ligge til grunn for den aktiviteten som kommer. Med andre ord er det ikke et spørsmål om Månefestivalen skal ut av Gamlebyen. Fokus må være at alle er velkomne innenfor vollene som tilpasser seg og som driver på Gamlebyens premisser.

Foreningen Gamle Fredrikstad har som mandat å være pådriver for vern av Gamlebyen, og har jobbet med tilgjengeliggjøring av gater og vollverk i sin eksisterende og tidligere form siden 1896. Vi følger derfor denne utviklingen nøye.

For foreningen Gamle Fredrikstad er tre forhold spesielt viktige:

1. Gamlebyen må fremstå som Gamlebyen også under arrangementer.

Aktører som vil endre, tilpasse og «forbedre» et helhetsuttrykk tilnærmer seg sameksistens med et vernet kulturmiljø på feil måte. Det kan lekes i Gamlebyen, men det er leken som må tilpasse seg vernet, ikke motsatt.

2. Gamlebyen må fremstå som tilgjengelig.

Gamlebyen er Nordens festningsby og en viktig del av mange menneskers liv. Helheten må ikke kommersialiseres, og allmennhetens tilgjengelighet til gater og torv er et viktig prinsipp. At bilkjøring begrenses er ikke negativt, men om porter, gater og vollverk må holdes stengt, fremstår grensene for sameksistens med et vernet kulturmiljø som brutt.

3. Gamlebyen må raskt tilbake til status quo.

Gamlebyen får hele tiden nye besøkende som ønsker å oppleve Gamlebyen for hva det er i dag, ikke for de aktiviteter andre hadde det gøy med i går. Det må derfor ryddes raskt opp, og opprydning av søppel, oppheving av sperringer og lignende må skje umiddelbart. Forsvarsbygg og Fredrikstad kommune må stå som garantister for at slik opprydning skjer. Om en arrangør ikke setter av ressurser til dette fremstår grensene for sameksistens med et vernet kulturmiljø som brutt.

Aktivitet er viktig

Det er Fredrikstad kommune som må ta ansvar for at disse forutsetningene formidles og overholdes av den enkelte aktør. Stengte gater og porter kan ikke komme som en overraskelse på beboere og besøkende, og når man skal leve side om side med store arrangementer er god og riktig kommunikasjon helt avgjørende.

Og la det være sagt tydelig: Aktivitet og handel er viktig for Gamlebyen. Handel setter gårdeierne i stand til å vedlikeholde egne hus og gårder, og riktig aktivitet i Gamlebyen muliggjør formidling av festningsbyens historie og skaper interesse for fremtidig vernearbeid.

Foreningen Gamle Fredrikstad ønsker slik aktivitet velkommen.

Kommentarer til denne saken