Kong Frederik IVs Tambourafdeling arrangerer 26. mai i år familiefestivalen «1704 Kongen Kommer!» for 20. gang i Festningsbyen Fredrikstad. Det var det ingen som ville trodd første gang vi gjorde det – for 21 år siden. Det har vært en betydelig innsats som er levert av foreningens medlemmer, det har stresset økonomien i avdelingens kasse, og vi håper at det har gitt mange og gode historiske opplevelser for publikum.

Tambourafdelingen har som formål å formidle militærkulturen slik den var på begynnelsen av 1700-tallet med et særlig fokus på det øyeblikket den dansk-norske konge Frederik IV satte sin fot i land på bryggen den 30. mai, nettopp i 1704. Det står i reglementet fra den gang, at når en slik person ankommer en festning, skal det skytes med 27 kanoner!

Dersom kanonene ikke er der, dersom militærkulturen råtner opp og forsvinner fra byen, har ikke lenger Gamlebyen noen forankring til det viktigste som er skjedd her.

 

Og her er vi ved mitt hovedpoeng: Det er en skandale at ikke kommunen og Forsvaret kan bli enige om at kanonene skal opp på sine lavetter i Gamlebyen. At de nye lavettene skal lages så korrekte som mulig, og at de skal vedlikeholdes under et fast program og med faglig dyktige hender. Det skulle bare mangle!

En festning uten kanoner er en park. Vi bor ikke en parkby – Fredrikstad er en festningsby!

Man er i det offentlige flink til å bruke penger til en haug mer eller mindre gode formål, og skryter av «overskudd» i driften av byen. Nasjonale Festningsverk, som eier omkring 70 prosent av bygningsmassen, har trukket en eller annen uniformslue meget godt ned over øynene og forventer å «tjene penger» på driften av festningen gjennom utleie og husleie.

Men dersom kanonene ikke er der, dersom militærkulturen råtner opp og forsvinner fra byen, har ikke lenger Gamlebyen noen forankring til det viktigste som er skjedd her, at planene for bygging av festningen ble godkjent av kongen i 1661. Godkjennelsen ble gjort samtidig med at planene for Fredriksten ble underskrevet – og svært kort tid etterpå var i tillegg Akerøya fort, Kongsten fort, utenverkene på Fredriksten, Kongsvinger festning og Basmo skanse oppført.

Det hele tok bare 70 år og stoppet Karl XIIs angrep for akkurat 300 år siden – i 1718!

At festningene til sammen sannsynlig i samlet areal og antall bygninger og fortifikasjoner er verdens største – en gang til: verdens største – barokke festningsanlegg blir overhodet ikke vektlagt. Vi opplever altså at kommunen og forsvaret krangler om småpenger, om knapper og glansbilder, for å holde et så viktig kulturområde i hevd.

Det er som om Norge skulle la være å vedlikeholde stavkirkene fordi det er vanskelig å skaffe korrekt og for kostbar tjære til veggene og takene!

Da vi stiftet Kong Frederik IVs Tambourafdeling hadde vi som mål å forske frem korrekte uniformer, finne tidsriktig musikk (men vi spiller også Østfold Regimentets marsj med bruk av både trompeter og fløyte), lære å eksersere med korrekte bevegelser og rytme, og ikke minst kunne bringe kunnskapen ut til Fredrikstads befolkning blant annet ved hjelp av arrangementet «Kongen Kommer». Vi har marsjert langt for å oppnå det.

Vi har marsjert i Trondheim, i Oudenaarde, i Oxford og Kotka, Hamburg og Oslo. Molde, Fusa, Halden, Sarpsborg og Slottsplassen, Gardeleiren og Spectrum i Oslo er besøkt. Vi går i år for 21. gang foran togene 17. mai og holder det gående den dagen fra 06:15 til omkring 17:00.

Men når man leser om den elendige oppfølgingen, fullstendig uteblivelse av vedlikehold og de manglende bevilgningene av de ørsmå midlene som skal til for å opprettholde festningsbyen Fredrikstad, skjønner jeg at vi fremdeles har langt igjen å gå.

Bildeserie

Bilder i fra Tamburafdelingen 20-års jubileum.