Hver dag, ja, faktisk flere ganger om dagen annonserer NRK Østfolds lokalsending på TV. Bildet som vises er et flott Østfold-motiv. Tre kanoner, plassert på et av de mange festningsverkene i fylket. Et flott motiv fordi det bærer med seg en historie vi skal være stolte av.

Krangelen mellom Forsvaret og kommunen om hvem som skal vedlikeholde kanonene er en meget alvorlig sak. Forsvaret konsentrerer seg først og fremst om bygningsmassen. Det er helt naturlig. Da ryker kanonene! Kommunen bør forstå at dette først og fremst rammer Fredrikstad. Her må handles før det er for sent!

I mange år var Norge underlagt Danmark og Sverige. De norske ressursene ble ikke primært brukt i vårt land, men eksportert slik at de to nevnte land kunne utvikle sin krigsindustri. Spesielt Sverige var hissige på dette feltet. Pengebehovet bidro blant annet til at de angrep Norge og forlangte løsepenger. Betalte du ikke, brente de ned gården din. De fleste av oss har fått med seg at dette medførte at Sarpsborg ble flyttet til Fredrikstad.

Det må være et liv i gatene og bygningene. Det må vises gjenstander og fortelles historier om vår fortid.

 

Hvordan forsvare innbyggerne, ble utfordringen? Kompetanse ble hentet inn – og etter hvert fremsto en kopi av europeiske festningsverk. Det vil si med voller, vann og vindebru med mer. Når fienden kommer for å ta fra oss våre verdier – må vi beskytte oss med geværer og kanoner.

I etterkant er det lett å si at mye kunne vært gjort annerledes. Når landene i Europa begynte å nedkjempe hverandre, startet en voldsom våpenutvikling. Trehus i en festningsby, var ingen god idé, Det fortalte mest om et utarmet folk. Men hva gjør en når pengene mangler og behovet for et hjem er stort. Man bygger i tre – for det er billigst.

I en tid fungerte dette bra, men det kunne ikke vare. Bybrannen fortalte sitt. Festninger av den typen vi har i Gamlebyen kunne ikke stå lenge imot avanserte kanoner. Når svenskene igjen rettet blikket mot Norge og Østfold, ble dette tydelig. Det forsto kommandant Hals, da svenskene sto klare til å skyte i stykker hele Gamlebyen. Han viftet med det hvite flagget. Det reddet både bygninger, folk og fe. Men for Hals hang livet i en tynn tråd.

Kanonene i Østfold representerer ikke noen voldelig handling. De skulle den gang kun brukes til å forsvare innbyggerne mot fienden.

De nordiske landene ble etter hvert krigstrette og langt mer opptatt av å finne fredelige løsninger når konflikter oppsto. Derved ble festningsanleggene i Østfold først og fremst stående som symboler på viktigheten av å forsvare vår kultur.

Les også: Høyre og Frp: Åpner for et spleiselag for å beholde kanonene i Gamlebyen

Svært mange nordmenn er historieinteresserte. Det viste programmet Anno på TV. Det er ikke tvil om at mange i denne regionen var stolte av å bo i et område som var svært viktige i arbeidet med å bygge det nye, selvstendige Norge.

Gamlebyen og festningsanleggene ses på som et av Nord-Europas best bevarte. Folk kommer hit blant annet av den grunn.

Men historier fra andre steder som ikke har lyktes, forteller at det ikke holder med å vise gamle bygninger. Det må være et liv i gatene og bygningene. Det må vises gjenstander og fortelles historier om vår fortid. Slikt må tilrettelegges. Både Tamburene og kanonene bidrar til å gjøre historien levende.

Jeg vil derfor oppfordre politikerne i Fredrikstad. Fa saken på kartet! Kanonene i Gamlebyen må på plass!