– Vi har unike områder så å si rett utenfor stuedøren

På eksklusiv liste: De østre Hvalerøyene og Gamlebyen er begge kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, og har nå havnet på en eksklusiv liste. Det har vi grunn til å være stolte av, mener kronikkforfatterne.Foto: Heidi Lier Wisløff og Svein Hansen, Vakre Fredrikstad og Hvaler

På eksklusiv liste: De østre Hvalerøyene og Gamlebyen er begge kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, og har nå havnet på en eksklusiv liste. Det har vi grunn til å være stolte av, mener kronikkforfatterne.Foto: Heidi Lier Wisløff og Svein Hansen, Vakre Fredrikstad og Hvaler

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

De kulturhistoriske landskapene omkring Oldtidsveien, de østre øyene på Hvaler og Fredrikstad festning, Gamlebyen og Byens marker har nå fått status med nasjonal verdi. Det har vi god grunn til å være stolte av.

DEL

Kronikk

Befolkningen i Fredrikstad og på Hvaler er heldige som har slike unike områder så å si rett utenfor stuedøren. Landskapene er viktige rekreasjonsområder, de gir oss tilhørighet og de gjør at vi kan være stolte av å vise frem hvor vi kommer fra. Det unike i historien er nøkkelen til identitet, stolthet og attraksjon. Landskap er en helhet av naturgitte og menneskeskapte forhold og samspillet mellom dem. Alle landskap har historiske dimensjoner som viser seg som fysiske kulturminner og kulturmiljøer, fortellinger og tradisjoner.

Den europeiske landskapskonvensjonen, som Norge har sluttet seg til, legger vekt på at landskapet er en felles ressurs som må sikres gjennom målrettet planlegging, forvaltning og vern. På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Riksantikvaren nylig utarbeidet et register for kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA).

I Østfold har det blitt jobbet aktivt med landskapsbevaring gjennom lange tider. Allerede på slutten av 1950-tallet startet markante kulturpersoner som arkeolog Erling Johansen, arkitekt og bygningssjef Egil Lund, Truls Nygaard i Østfold Fylkes Billedarkiv og Sarpsborgs bygartner Olav Skinnarmo foreningen Landskapsvernet i Østfold. Siden den gangen har grunneiere, privatpersoner, foreninger, kommuner, fylkeskommune, fylkesmann og andre offentlige institusjoner jobbet for å hegne om de verdifulle landskapene våre.

Opprettelsen av landskapsvernområder, hensynssoner i kommuneplanene og utarbeidelsen av en fylkesplan med definerte regionale landskap, har vært steg i riktig retning for å ivareta landskapskvalitetene. Arbeidsinnsatsen og resultatene av den var en av de viktigste grunnene til at Riksantikvaren så Østfold som et pionérfylke i arbeidet med å opprette et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Det er prisverdig at Østfold kan gå foran for å vise hvordan landskap kan ivaretas og brukes. Det ligger også en forpliktelse i dette.

Ni landskap i Østfold er etter grundige vurderinger tatt med på den eksklusive listen:

• Fredrikstad festning, Gamlebyen og Byens marker (festningsby med bymarker).

• Oldtidsveien-Skjebergsletta (jordbrukslandskap med arkeologiske kulturminner).

• De østre øyene på Hvaler (kystkultur- og ferielandskap)

• Søndre Jeløy (lystgårdslandskap).

• Værne kloster-området (herregårdslandskap).

• Sarpsfossen, Borregaard og Hafslund (industrilandskap).

• Haldenvassdraget (kanal- og forvarslandskap).

• Glomma gjennom Indre Østfold (kraft- og forsvarslandskap).

• Iddefjordsfjella (stenhoggerlandskap).

Det viktigste landskapene våre er truet fra mange hold. Folkevalgte, faginstanser og eiendomsutviklere må derfor ha et bevisst forhold til dem. Landskapene inneholder et mangfold av historiske elementer som spiller sammen. Det er dette som gjør landskapene så levende.

Utenom Røros er Fredrikstad den eneste norske byen hvor vesentlige deler av bymarkene fortsatt er bevart som åpne arealer. Markene er vesentlige i forståelsen av byens opphav. Omkring på markene ligger viktige kulturminner som forteller om byens historie, slik som fortet, krigskirkegården, vannkilden, ekserserplassen, sykebrakka og sporene etter lystgårdene.

Et tilsynelatende flatt landskap blir uhyre spennende når man kobler de mange kulturminnene sammen til en helhet. Oldtidsveien fra Begby til Solberg inneholder et av landets mest konsentrerte fornminnemiljøer. Her må god planlegging på mange nivåer sørge for at de historiske dimensjonene i landskapet langs veien fremheves og ivaretas. De østre øyene på Hvaler skiller seg ut fordi de er bilfrie. Det gir en helt egen skala på veier og bygninger. Det er slike historiske ferieparadis mange drømmer om.

Registeret over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse skal være et kunnskapsgrunnlag og et forvaltningsverktøy for kommunene og andre myndigheter som påvirker og styrer utviklingen av landskap.

Riksantikvaren vil med registeret klargjøre hvilke landskap det knytter seg nasjonale interesser til, hva disse består i og hvordan de bør ivaretas. Hensikten er at man gir tidlige og tydelige signaler, og slik bidrar til økt forutsigbarhet i arealplanleggingen og forvaltningen av landskapene.

Befolkningen i Fredrikstad og på Hvaler er heldige som har slike unike områder så å si rett utenfor stuedøren

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags