Gå til sidens hovedinnhold

Ingen umiddelbar fare for stenhaug i Gamlebyen

Artikkelen er over 3 år gammel

Lederen for foreningen Gamle Fredrikstad avviser turistsjef Maya Nielsens frykt for Gamlebyen reduseres til en haug med sten dersom tradisjoner som Forsvarets saluttering blir borte.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Fredriksstad Blad 15. mai kunne man lese at turistsjef Maya Nielsen bekymrer seg over Forsvarets beslutning om å stanse praksis med offentlige salutter fra Fredrikstad festning. Nielsen lar seg i artikkelen sitere på at dersom flere deler av helheten forsvinner på linje med salutteringen, vil alt som gjenstår av Gamlebyen etter hvert være en haug med sten. Man må i velviljens tegn håpe at turistsjefen er feilsitert. I motsatt tilfelle kan det lett slå en at det må bli vanskelig for Nielsen å selge destinasjonen Gamlebyen i fremtiden.

Litt sleivete kan man kanskje si at en festningsby først og fremst er en by, og ikke en festning. Akkurat som et epletre først og fremst er et tre og ikke et eple. Den militære tilstedeværelsen i Fredrikstad har vært viktig, og jeg undergraver ikke de militære tradisjoners betydning for historieformidling.

Kanonlavetter og salutter er idag først og fremst historieoverlevering, og man kan garantert få laget løsninger dersom turistsjefen arbeider konstruktivt opp mot kommune og næringsliv i den hensikt å skape et positivt bilde av Gamlebyen som destinasjon.

 

Og la det være sagt tydelig: Jeg håper også at man finner en god løsning for fremtidig saluttering i Gamlebyen. Men som festning ble Fredrikstad faktisk lagt ned i 1903, og det er tillatt å ta innover seg at vi nok ikke havner øverst på listen over prioriterte gjøremål for Forsvaret.

Forsvarsbygg forvalter en rekke festninger som etter hvert skal utvikles som destinasjoner. Det er ikke uten videre lett å overføre dette til en festningsby. Men festningsbyen Gamle Fredrikstad har i praksis aldri vært i bedre stand, og fremstår i dag som den eneste festningsbyen av sitt slag i Norden.

Det sivile bymiljøet er i tillegg et unikt kulturmiljø som private gårdeiere hver dag sørger for å vedlikeholde og forvalte som fortids- og kulturminner. Med andre ord: Gamlebyen er ikke en haug med sten, og det skal svært mye til for at den blir det. Man kan undre seg over hva Nielsen tenker at slike kommentarer betyr for gårdeiere som har lagt sin livskapital i å bevare dette miljøet.

Foreningen Gamle Fredrikstad jobber daglig med å formidle at dersom Gamlebyen skal fremstå som ekte, så må det som presenteres og selges fremstå som ekte. Fasader ut mot gater må være tilpasset kulturmiljøet, og de skilt og installasjoner som midlertidig dukker opp, må passe naturlig inn. Her er det virkelig viktig å være den vaktbikkjen Nielsen ønsker å være.

Kopier av kanoner er morsomt for Gamlebyen som turistdestinasjon og kan fungere som nyttige historieformidlere, men jeg håper å få med meg Nielsen på at det er byen på innsiden av festningen som er interessant for det daglige besøket, og som kan bidra til vekst i næringen i Gamlebyen. At man ikke salutterer på 8. mai tror jeg går de fleste turister hus forbi.

Gamlebyen er først og fremst et kulturminne, og dernest en turistdestinasjon. Disse to går imidlertid hånd i hånd på en utmerket måte. Gamlebyen som turistdestinasjon er av nasjonal interesse, men det er etter hvert ikke til å komme bort fra at det påligger Fredrikstad kommune et særskilt ansvar som vertskommune å legge forholdene til rette for økt besøk.

Kanonlavetter og salutter er i dag først og fremst historieoverlevering, og man kan garantert få laget løsninger på dette dersom turistsjefen arbeider konstruktivt opp mot kommune og næringsliv i den hensikt å skape et positivt bilde av Gamlebyen som destinasjon.

De siste dagers oppslag bidrar dessverre ikke i riktig retning.

Kommentarer til denne saken