Gamlebyen er Fredrikstads aktivitetsoase og en av landets største turistattraksjoner og besøksmål. Over 600.000 besøker oss årlig. Festningsverkene, lørdagens frimarked, modelljernbanen, saluttene og, ikke minst, de utallige kulturarrangementene året igjennom. Vi kan ikke la dette forvitre, som det er tegn til nå.

Kanonene råtner og fjernes én for én. Forsvaret slutter med salutteringen. For mange av forsvarets gamle lokaler står tomme, uten aktivitet. Det betyr forfall over tid. Forsvarsbygg mangler midler. Den frykt mange hadde for fremtiden for Gamlebyen da forsvaret forlot oss, må ikke få slå til.

Forsvarsbygg i Gamlebyen har svært få ressurser. Det er ingen midler til utvikling, markedsføring, arrangementer mm.

 

Det er et samfunnsansvar å ta vare på kulturminnene. Gamlebyen er i så måte spesiell, ettersom det er en festningsby. Det må legges til rette for lønnsom næring slik at verdien på eiendommer bevares og festningen forblir et attraktivt sted å drive, bo og besøke.

Gamlebyen har etter hvert blitt en av Østfolds største kulturarenaer, med tolv årlige festivaler i tillegg til en massiv mengde konserter og andre arrangementer. Men det er plass til flere, om Forsvarsbygg kunne bidra til å legge til rette for denne type virksomhet på sine arenaer. De vil ha en god samarbeidspartner med Visit Fredrikstad og Hvaler.

Forsvarsbygg i Gamlebyen har svært få ressurser. Tre årsverk som arbeider med forvalting, utleie, korttidsutleie (selskapslokaler) og vedlikehold. Men ingen midler til utvikling, markedsføring, arrangementer mm.

Derfor har jeg utfordret forsvarsministeren: Vil han bidra til at Forsvarsbygg gis økte ressurser til bedre vedlikehold av kanonene, tilrettelegging for aktiv bruk av og markedsføring av Forsvarets anlegg i Gamlebyen.

Ikke før var spørsmålet sendt, før nyheten kom om årets 17. mai-salutt ville bli den siste fra plattformen utenfor Grunnmurede. Da ble det nødvendig med nok en henvendelse til forsvarsministeren.

Initiativet til salutteringen etter at Forsvaret forlot Gamlebyen, ble tatt av Norske Reserveoffiserers Forbund i samarbeid med Festningsforvaltningen, FLO, Fredrikstad Militære Museum og kommunen. Så ønsket Forsvaret å stå for salutteringen selv, inntil de nå altså vil avslutte denne fine tradisjonen.

Etter åtte år i utenriks- og forsvarskomiteen vet jeg mye om forsvarets behov for god husholdering med sine budsjetter. Men det er vanskelig å forstå at utgiftene til saluttering i påviselig grad kan svekke Forsvarets behov for kraftsamling, spesielt fordi kanonene neppe kan ansees å dekke en del av Hærens behov for mer artilleri.

Heldigvis har vi fortsatt reserveoffiserer som vil stille opp, så om forsvarsministeren ikke pålegger forsvaret å fortsette salutteringen fra festningsanleggene, må han i det minste sørge for at saluttkanonene stilles til disposisjon slik at kommunen i samarbeid med Norske Reserveoffiserers forbund kan stå for salutteringen, slik de gjorde tidligere.