Livet er fylt med forandringer og overganger fra noe velkjent til noe nytt.

Vi kan alle komme i den situasjon at vi plutselig må leve med en funksjonsnedsettelse, noe som kan føre til en opplevelse av stor utrygghet. Det kan medføre at vi kan ha behov for litt ekstra støtte for å kunne leve et godt og innholdsrikt liv. Som handikappet eller pårørende kan man komme til å møte flere kommunale instanser mange ganger. Derfor er det nødvendig at kommunen tenker helhetlig og samarbeider på tvers slik at de det gjelder får muligheten til å leve det livet de selv ønsker og gjøre ting som betyr noe for dem. De fleste mennesker har behov for å være en del av et større fellesskap og opprettholde det sosiale liv.

Men kommunen kan ikke fikse alt. Vi må alle bidra.

 

Les også

En menneskerett å bestemme over eget liv

 

Det er ikke nok med handikaptoalett og heis dersom betjeningen i restauranten mangler kunnskap til å sette seg inn i en rullestolbrukers hverdag. Det samme gjelder på buss, tog – ja alle steder hvor mennesker normalt ferdes.

Tilgjengelighet er en forutsetning for deltagelse. Funksjonsnedsettelsen blir først til et handikap i møte med barrièrer i omgivelsene. Disse barrièrene kan minskes og noen ganger overvinnes. På den måten tones funksjonsnedsettelsen ned og andre sider av personen trer frem; venn, kollega, turist eller operavenn.

«Vi skal udbrede fortællingen om handikap i lokalsamfundet. Der er for lidt kendskab.» Sier de i København – det må vi så visst i Norge også!

 

Les også

Vi er ulike OG like mye verd