Likeverdsalliansen i Fredrikstad registrerer at ALS-syke Geir Rugsveen Engen har en serie negative opplevelser i sitt møte med kommunen. ALS er en alvorlig sykdom som har rammet Geir Rugsveen Engen og hans familie hardt. Vi har ikke hatt tilgang til journaler og beskrivelser av saken, men vi ser at han og hans familie opplever kontakten med Fredrikstad kommune som svært vanskelig.

I en slik sak mener vi at det må legges betydelig vekt på vedkommendes egne opplevelser.

Geir Rugsveen Engen får ikke anledning til å føre et så normalt liv som mulig. Han får ikke anledning til å være pappa for sine barn. Han opplever mangel på koordinering, informasjon og brukerveiledning samt mangelfulle faglige vurderinger.

Vi, som representerer flere organisasjoner for funksjonshemmede, må dessverre si at opplevelsene til Geir Rugsveen Engen deles av flere. Dette er en utfordring for Fredrikstad kommune. Derfor holder det ikke for politikerne å si at dette er en enkeltsak som administrasjonen skal behandle.

Denne saken handler om menneskeverd og livskvalitet. Vi gir vår fulle støtte til Geir Rugsveen Engen og forventer at Fredrikstad kommune umiddelbart sørger for en human og god behandling av hans sak.