Jeg er funksjonshemmet og benytter meg av denne TT-ordningen, transporttjenesten for funksjonshemmede.

Blant drosjesjåførene som kjører brukerne, får vi høre at det forekommer misbruk av TT-ordningen. Det forekommer at brukerne benytter store summer til hyggeturer som de heller kunne dekket av egen lomme.

Disse sjåførene har ikke lov til å oppgi hvilke kommuner og fylker det gjelder, og hvem disse personene er, på grunn av taushetsplikten sin. Betal heller hyggeturene av egen lomme i fremtiden, og benytt TT-ordningen til det formålet politikerne har lagt opp til.

TT-ordningen

  • TT-kortordningen retter seg mot personer med nedsatt funksjonsevne og på forflytningshemmende som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy.
  • Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for ordningen og som fastsetter kriteriene for hvem som kan få TT-kort.
  • Kilde: helsenorge.no

Jeg vil ikke risikere at jeg eller andre som er i samme situasjon mister dette tilbudet, eller at politikerne må stramme inn enda mer enn de har gjort, på grunn av et slikt misbruk. Det er et firma som har ansvaret for å sende ut TT-kortene til brukerne som er godkjent, og samtidig har ansvaret for å registrere turene. De ansvarlige for dette i kommunene og fylkene bør ta kontakt med dette firmaet for å finne ut hvilke brukere det er som misbruker ordningen.

Politikerne bør endre reglene slik at drosjesentralene som får kjennskap til hvem disse personene er av sine sjåfører i fremtiden kan rapportere inn slikt misbruk til de rette instanser. På den måten får vi satt en stopper for dette misbruket.