Rødt Fredrikstad vil støtte Likeverdsalliansens kamp for likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelser. Mangel på tilgjengelighet og tilrettelegging fører til at mennesker med funksjonsnedsettelser ikke kan delta i samfunnet på lik linje med alle andre, dette er dypt urettferdig.

Vi vil at kommunen skal legge FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne til grunn for sin politikk og sine tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. FN-konvensjonen var et stort framskritt, selv om Norge dessverre ikke sluttet seg til ordningen med individuell klagerett. Det må det fortsatt kjempes for!

Når vi kommer inn i bystyret lover vi å støtte at det skal lages en plan for bedre fysisk og kognitiv tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det burde være selvsagt at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne får alle saker og planer som angår deres område til behandling. Vi lover å gå inn for det i bystyret.

Rødt Fredrikstad vil i bystyret stemme mot ethvert forslag som svekker kvaliteten på tjenestetilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne.