Gå til sidens hovedinnhold

Slipp frivilligheten fri i lokalsamfunnsutvalgene

Artikkelen er over 3 år gammel

Roger Johannessen mener kommunen ikke er villig til å gi fra seg styringen av lokalsamfunneutvalgene.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er sikkert gått 15 år siden jeg mottok noe informasjon i postkassa fra Lokalsamfunnsutvalget der jeg bor. Å informere eller konsultere den eller de det jobbes på vegne av, burde være en selvsagt prosedyre i et demokrati.

Til tross for manglende brukermedvirkning (les demokratiske prinsipper) får samtlige Lokalsamfunnsutvalg i Fredrikstad kommune hvert år tildelt økonomisk støtte til drift. Lokalsumfunnsutvalgene fungerer i dag ikke på en demokratisk måte. Det er det på tide å gjøre noe med: Det framgår av kommunens planer fram mot år 2030 at det er et ønske om å Fremme frivillighet og deltakelse ved å mobilisere lokalsamfunnenes ressurser.

I den forrige planen: Det lokale kulturlivet gjødsles. Ildsjelarbeid og frivillighet verdsettes. (Kommuneplan 2011 - 2023 Samfunnsdelen - Kortversjon)

Fredrikstad kommune ønsker altså å endre ordlyden i sine planer fra å verdsette frivillighet til å fremme frivillighet (ved å mobilisere lokalsamfunnenes ressurser).

I tidligere planer var begrepene brukermedvirkning og lokal/-nærdemokrati sentrale. Disse begrepene ble aldri definert. Derfor endte det opp som hos Ibsens Peer Gynt: «Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest».  Det beste eksempelet på hvor galt det er av en kommune å drive med frivillig virksomhet, kan den som leser lovverket finne: Følgende aktiviteter regnes ikke som frivillig virksomhet: a) aktiviteter organisert av det offentlige (Lov om frivillighetsregister par. 3)

Derfor var det underlig at Fredrikstad kommune i 2015 krevde at lokalsamfunnsutvalgene registrerte seg som frivillige organisasjoner. De som forsøkte, fikk avslag fordi lokalsamfunnsutvalgene er stiftet av Fredrikstad kommune, har ingen medlemmer og kan ikke defineres som foreninger. De er ikke selvstendige juridiske enheter slik andre foreninger er. Hva slags frivillighet er det? Kommunens utsendte medarbeidere? Hva nå? Skal Fredrikstad kommune fortsette i samme lei? - og fremme sin egen virksomhet? Eller er kommunen villig til å gi slipp på styringen av disse utvalgene?

Jeg forutsetter at Fredrikstad kommune i sine kommende planer definerer det mest sentrale begrepet; frivillighet.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.