Gå til sidens hovedinnhold

Mørkedalen må bevares slik den er i dag

Artikkelen er over 2 år gammel

– En fredning av Mørkedalen som et bynært naturreservat vil være en fjær i hatten for Fredrikstad kommune, skriver Nina Frydenlund på vegne av fire foreninger innen natur og friluftsliv.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fortetting med kvalitet har blitt et uttrykk i arealpolitikken i Østfold. Men hva betyr det egentlig?

Jeg vokste opp i et villastrøk på 70- og 80-tallet. Hele nabolaget var min lekeplass, med store hager, stier og jorder som vi ungene kunne ferdes trygt på. Idrettsplass og skole var fem minutter gange unna, med aktivitetstilbud som skøyter, turning, håndball og fotball. På barneskolen hadde vi en naturfagslærer som ofte tok oss med ut på tur for å se og lære om nærmiljøet vårt. Vi så på rumpetroll og hengte opp fuglekasser og målte de store eikene rundt midjen. Det var en aktiv barndom med mye utetid i skole og fritid.  Jeg skulle ønske at alle barn fikk vokse opp under slike omstendigheter. Men i dag er det for mange en ren luksus å kunne springe rett ut av døra og inn i naturen.

Viktigheten av nærfriluftsområder

Østfold er det fylket i landet som har den laveste andelen som oppgir at de bor i et tettsted med trygg tilgang til rekreasjonsarealer. (Regional transportplan for Østfold) Befolkningen i Østfold øker, og arealer er under press for nærings- og boligutvikling.

Og med flere boliger vil det bli enda flere brukere på et areal som er redusert.

 

For å få ned klimautslippene og minske transportbehovet for personer og gods har både fylket og kommunene blitt enige om noen grep som fører til at de som bor i byene må bo tettere, og utbygging i spredte strøk begrenses sterkt. Bilkjøring skal begrenses til et minimum og folk skal oppfordres til å gå og sykle mer. Dette er det enighet om.

Men det er jo ikke sånn at alt vi gjør er å jobbe og sove. Heldigvis! Nordmenn generelt har mye fritid, og en del av oss bruker denne til å være fysisk aktive utendørs. Friluftsliv er den aktiviteten flest svarer at de skulle kunne tenke seg å bruke mer tid på. Å kunne ta seg en tur ut uten å bruke bilen er villet politikk, da dette er bra for miljøet og folkehelsa. Da må kommunene sørge for at det er gode arealer til dette i nærheten av der folk bor.

Planer og fine ord

Fredrikstad kommune var den første i fylket til å ferdigstille prosjektet kartlegging og verdsetting av friluftsområder, initiert og sponset av Miljødirektoratet. Innbyggerne i kommunen ble invitert til å gi innspill om hvor de ferdes mest, og resultatet finner du i et eget digitalt lag i kommunekartet.

Området i Mørkedalen og rundt Bingedammen fikk høy score og karakter som et viktig nærfriluftsområde. I kommuneplanens samfunnsdel sies det at i framtiden er Fredrikstad en grønn by som møter lokale og globale miljø- og klimautfordringer med bærekraftige løsninger. Det skal gjøres ved å:
■ styrke kunnskapen om, og hensynet til, naturmangfoldet.
■ sikre at innbyggerne har frisk luft, rent vann, fredfylte og stille områder.
■ ivareta markagrensen og definere nye områder.
■ sikre og ivareta grønne korridorer fra elva til marka, et bynært friluftsliv, og sammenhengende turmuligheter langs elv og kyst. (Mine uthevninger)

Mørkedalen naturreservat?

DNT Nedre Glomma, Norsk Ornitologisk Forening Østfold, Naturvernforbundet i Østfold og Østfold Botaniske Forening enes om at Mørkedalen i Fredrikstad kommune er et område som må bevares intakt slik det er i dag. Skogen har dokumenterte naturverdier og er av en slik størrelse at man får en følelse av å være i skogen, midt i byen. Tar man en liten del her og der, vil området og opplevelsen forringes. Og med flere boliger vil det bli enda flere brukere på et areal som er redusert.

Dette mener vi er det motsatte av fortetting med kvalitet. Vi håper politikerne tør å støtte det brede engasjementet blant lokalsamfunnsutvalg, naboer, miljø- og friluftsorganisasjoner og sikrer at hele Mørkedalen får et vern. Hvis man oppretter et naturreservat, er ikke dette til hinder for at brukerne kan fortsette å nyte og ferdes i skogen som de har gjort til nå. Tvert i mot.

En fredning av Mørkedalen som et bynært naturreservat vil være en fjær i hatten for Fredrikstad kommune, og et tiltak som vil være med på å øke trivsel, mental og fysisk helse i befolkningen.

Kommentarer til denne saken