15. februar er det høringsfrist for planprogrammet til ny regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Dette er en plan for hele fylket og FNF Østfold oppfordrer alle som er opptatt av friluftslivets fremtid til å bidra med innspill.

Vi er mange som utøver friluftsliv i Østfold og vi gjør det på forskjellige måter. Noen er organisert i turlag, noen går i vennegrupper eller alene. Andre jakter eller fisker. Vi er heldige som har fantastisk natur, både langs kysten og i innlandsområdene. Takket være allemannsretten kan vi ferdes, oppholde oss og høste sopp og bær fritt i naturen, samtidig som vi er fysisk aktive.

Folkehelse og friluftsliv hånd i hånd

Det er mange grunner til at det også er i myndighetenes interesse at folk får drive med friluftsliv. Det er ett av de viktigste folkehelsetiltakene vi har i landet, og det er store penger å spare på at folk holder seg aktive og friske. I rapporten  «Samfunnsøkonomiske virkninger av friluftsliv», skrevet av Vista Analyse på oppdrag fra Norsk Friluftsliv, beskrives en nedgang i befolkningens generelle aktivitetsnivå de siste 20 årene.

De viser videre til en rekke positive virkninger av fysisk aktivitet. Alt i alt anslår de at gevinster opp mot 80 milliarder per år kan være mulig, dersom den inaktive delen av befolkningen kommer seg opp og ut av godstolen. Østfold kommer dårlig ut på statistikker i forhold til folkehelse, og vi har mange utfordringer å ta tak i.

Det er store sosiale forskjeller i fylket, barna får generelt dårlig uttelling på nasjonale prøver og mange sier at de aldri eller sjelden svetter eller har høy puls. Når vi vet at det er en sammenheng mellom god fysisk form og læring er dette urovekkende kunnskap.

Nærfriluftsområder og lav terskel

Forum for Natur og Friluftsliv

  • Forum for Natur og Friluftsliv Østfold består av følgende organisasjoner:
  • Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, Naturvernforbundet i Østfold, 4H, Oslofjordens Friluftsråd, Tistedalens Friluftslag, DNT Vansjø, DNT Nedre Glomma, DNT Indre Østfold, Østfold Botaniske Forening og Norsk Ornitologisk Forening Østfold.

Så hvordan kan vi nå dem vi ønsker å nå? Hva skal til for at de som sier de ikke er aktive faktisk endrer sine vaner og lærer seg å sette pris på fysisk aktivitet? På landsbasis driver kommunene nå med et prosjekt hvor de kartlegger og verdsetter friluftsområder. Særlig i de litt tettere bebygde områdene av landet ser vi at turområder i nærheten av boligstrøk er populære og blant de hyppigst brukte.

Det at man slipper å kjøre bil for å komme seg ut i et turområde har stor verdi. Disse områdene kan brukes av alle, både unge og gamle og uavhengig av fysisk form. En regional plan må også legge føringer for hvordan kommunene bruker sine arealer. Det er i kommunene folk bor og det er her det må tilrettelegges. Nærfriluftsområder må føles trygge og være lett tilgjengelige.

En plan for fylket

Jeg håper at folk i Østfold nå ser muligheten til å kunne være med å forme aktivitetstilbudet i fylket sitt. Det finnes midler til støtte av gode prosjekter så her er det bare å engasjere seg. Hvilke anlegg mangler vi? Hva ønsker vi oss? Hva er viktig for at du skal ta deg en ekstra gå-, løpe- eller sykkeltur? Vet kommunene hva innbyggerne trenger, og har vi oversikt over hva vi allerede har av tilbud? Kan friluftsfolk og idrettsfolk samarbeide bedre? La oss sette Østfold i bevegelse!

Les også

Få allemannsretten inn i Grunnloven