Bruk kysten til stille rekreasjon – ikke motorsport

«Brukes vanligvis som leketøy»: Vannscooter brukes vanligvis ikke som et transportmiddel fra A til B, men som et leketøy, heter det i uttalelsen.

«Brukes vanligvis som leketøy»: Vannscooter brukes vanligvis ikke som et transportmiddel fra A til B, men som et leketøy, heter det i uttalelsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Vi frykter at det vil føre til mer støy, øke faren for ulykker, og flere skader på dyre- og fugleliv dersom vannscootere blir sidestilt med småbåter, skriver Nina Frydenlund i Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold.

DEL

KronikkDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Friluftsorganisasjoner i Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold ønsker å beholde områdene langs kyst og vassdrag til stille rekreasjon. Regjeringen legger opp til å likestille småbåter og vannscootere og vi frykter at dette vil både føre til mer støy, øke faren for ulykker, og flere skader på dyre- og fugleliv.

Forskriften for vannscooter er nå på høring. Regjeringen ønsker å likestille vannscootere med småbåter. En endring i forskriften vil, slik vi ser det, føre til økt press på områder som allerede er preget av mye trafikk av fritidsbåter og nyttekjøring.

Per i dag er det forbud mot å kjøre vannscooter i et belte på 400 meter fra land i sjø, og 500 meter fra land i vassdrag. Det er lov å passere 400-metersbeltet for å komme til et område for lovlig kjøring, men da i en hastighet på maks fem knop. I verneområder er det totalforbud mot kjøring, og dette gjelder også i et belte 400 meter fra verneområdet. Egne observasjoner, og meldinger fra padlere, forteller oss at disse reglene sjelden blir overholdt.

Bryr seg ikke om regelverket

Nina Frydenlund.

Nina Frydenlund. Foto:

Vi har flere eksempler på at førere av vannscootere bryter regelverket. Padler Lars Verket tilbringer svært mye tid i kajakk. Han forteller at han har blitt brukt som rundingsbøye, og han har opplevd at vannscooterførere har kjørt slalåm mellom kajakker når han har guidet grupper. Alt dette har skjedd i høy hastighet, og innenfor 400-metersbeltet.

Bakgrunn:

Følgende organisasjoner i Forum for Natur og Friluftsliv Østfold stiller seg bak denne uttalelsen:

Naturvernforbundet i Østfold, 4H Østfold, Oslofjordens Friluftsråd, DNT Nedre Glomma, DNT Vansjø, DNT Indre Østfold, Tistedalen Friluftslag, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening.

Dette er potensielt svært farlige situasjoner som gjør at padlere føler seg utrygge på vannet. Vansjø har en egen forskrift med fartsbegrensninger etter hvor du befinner deg i vassdraget. Verken politi eller SNO har ressurser til å prioritere oppsyn med slik kjøring, og vi frykter at konfliktnivået vil bli enda høyere om man lemper på regelverket.

Sikkerhet

Vannscooter brukes vanligvis ikke som et transportmiddel fra A til B, men som et leketøy. Kjøringen skjer gjerne med krappe stopp og kjapp akselerasjon, noe som skaper unødvendig mye støy. Den kan også komme opp i hastigheter over 100 kilometer i timen, og med stor fart følger også risikoen for alvorlige ulykker.

Kajakk- og kanopadling er aktiviteter til vanns som stadig øker i popularitet. Mange kajakkpadlere har vært utsatt for uvettig kjøring tett inntil seg, og vi har også eksempler på at padlere unngår å padle på dagtid i frykt for at vannscootere skal forstyrre aktiviteten. Plikten til å utvise hensyn til andre som bedriver friluftsliv er en av forutsetningene for at vi kan ferdes mange på små arealer.

Egne observasjoner, og meldinger fra padlere, forteller oss at disse reglene sjelden blir overholdt.

Når dette ikke overholdes, øker konfliktnivået og noen naturbrukere kan bli fortrengt. I Stortingsmeldingen om Friluftsliv, som kom i 2016, påpeker regjeringen at motorisert ferdsel som vannscooterkjøring utgjør en sikkerhetsrisiko for dem som padler, seiler, ror eller bader. Av den grunn burde man se på muligheten for å innføre registreringsplikt, for å gjøre det lettere å identifisere de som kjører stygt.

Vi anser det som lite sannsynlig at politi eller SNO med lite ressurser skal prioritere oppsyn etter kommunale forskrifter for vannscooterkjøring. Forskrifter som ikke blir overholdt har svært liten verdi. Som et eksempel kan nevnes Vansjø som etter lokal forskrift har forskjellige hastighetsbegrensninger for båt etter hvor du befinner deg i vassdraget. Ingen etterser at dette blir fulgt og det er observert flere overtredelser.

Dyre- og fugleliv

En fører pløyde vannscooteren sin gjennom en flokk med fugl som hvilte på vannet.

Østfold har viktige hekke- og rasteområder for fugl både langs kysten og i innlandet. Vi frykter at et frislipp av vannscooter vil føre til mer støy og uvettig kjøring som kan skade dyre- og fuglelivet. På sommeren og sensommeren myter andefuglene, mange samtidig med at de har unger som ikke er flyvedyktige.

I denne perioden kommer de seg unna båter og trusler ved å dykke eller svømme. På denne tiden samler ofte fuglene seg i store flokker i. Myting er energikrevende, og fuglene finner områder hvor de kan finne rikelig med næring og hvor de blir minst mulig forstyrret.

Norsk Ornitologisk Forening publiserte i fjor sommer et bilde fra Ilene naturreservat i Tønsberg som et stygt eksempel på hasardiøs kjøring. En fører pløyde vannscooteren sin gjennom en flokk med fugl som hvilte på vannet. Vi frykter at slike hendelser vil øke hvis regjeringen får det som den vil. Østfold har flere store og viktige friluftsområder og verneområder som Ytre Hvaler Nasjonalpark og Vansjø, og vi ønsker at disse skal forbli områder for stille rekreasjon og beholde sine verneverdier også i fremtiden.

Håndheve regelverket

Vi ønsker også et regelverk som er enkelt, slik at alle førere vet hva de må overholde. Et register og merking av alle vannscootere kan være et smart tiltak slik at føreren er lett å identifisere ved brudd på forskriften. Forbudssonene må defineres tydelig og merkes godt, både langs kysten og i vassdragene våre. Men dessverre er det slik at mange førere bryr seg filla om forbudssoner og fartsgrenser. Derfor må det også avsettes ressurser til å håndheve reglene.

Vi ønsker at Østfolds kystnære sjøområder og vassdrag forblir områder for «stille» rekreasjon, og ikke et sted hvor man kan utøve motorsport.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.