Naturen er for alle, det vil Ap ha inn i grunnloven

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

– Dessverre opplever vi at allemannsretten er under press, skriver Elise Bjørnebekk Waagen, og varsler at Ap vil ha den grunnlovsfestet.

DEL

Meninger 

I disse dager feirer vi 60 årsjubileum for allemannsretten. I 1957 ble friluftsloven vedtatt, og allemannsretten lovfestet til glede for alle som liker å ferdes ute i naturen. 

Arbeiderpartiet har alltid vært en forkjemper for tilgang til naturen, stranda og viktige friluftsområder. Alle skal ha rett til å ferdes fritt og hensynsfullt i utmarka, uavhengig av bekjentskaper eller lommebok.

I disse ferietider er vi mange som nyter godt av at vi har lover i Norge som sikrer oss tilgang til natur, sjø og strand. Slik vil vi at det skal fortsette å være.

Dessverre opplever vi at allemannsretten er under press. Vi ser nedbygging av natur, krav om betaling og ulovlige forsøk på å gjerde folk ute. Derfor vil Arbeiderpartiet grunnlovsfeste allemannsretten. 

Kommunene er nøkkelen til å gjøre naturen tilgjengelig, slik at folk sine behov for idrett, friluftsliv og rekreasjon blir ivaretatt. Arbeiderpartiet vil forsterke ordningen med at staten gir tilskudd til oppkjøp og tilrettelegging av attraktive naturområder. Vi vil at fremtidige generasjoner òg skal få gleden av å vokse opp med tilgjengelig natur rundt seg. 

Nedbygging av strandsonen og ulovlig oppføring av brygger og gjerder har dessverre pågått i altfor lang tid. Det er i utgangspunktet forbudt å bygge i strandsonen, men kommunene kan likevel gi dispensasjon fra regelverket. Slik vi har sett utviklingen de siste årene, gir kommunene svært ofte dispensasjon. Det er problematisk, Arbeiderpartiet ønsker ikke å åpne opp for enda større uthuling av regelverket. Derfor er vi mot å gjøre det lettere å få dispensasjon fra forbudet om bygging i strandsonen.

Presset på natur- og friluftsområde øker stadig. Stadig flere utbyggingssaker som omhandler strandsonen, kommer til behandling i kommunestyrene rundt i Norge. Men dette er ikke nødvendigvis et problem i hele landet. Mange kommuner utenfor pressområdene har store tilgjengelige arealer som ikke kommer i konflikt med allemannsretten. Stoltenberg-regjeringen innførte derfor et differensiert regelverk for bygging i strandsonen. Kystkommunene ble delt inn i tre kategorier, der vernet er strengest i sentrale område med stort press på arealene.

I disse ferietider er vi mange som nyter godt av at vi har lover i Norge som sikrer oss tilgang til natur, sjø og strand. Slik vil vi at det skal fortsette å være.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags