Kjære Fredrikstad kommune, ikke la denne unike muligheten til bedre folkehelse gå fra dere!

– Arbeidet Fredrikstad kommune har gjort  med å skaffe frem fakta og behovsanalyser er noe av det beste vi har sett. Det er synd hvis forslagene ikke følges opp, skriver Wilson og Heimdal.

– Arbeidet Fredrikstad kommune har gjort med å skaffe frem fakta og behovsanalyser er noe av det beste vi har sett. Det er synd hvis forslagene ikke følges opp, skriver Wilson og Heimdal. Foto:

Av

Kronikkforfatterne ønsker å hjelpe Fredrikstad til å bli en nasjonal modell for egenorganisert idrett og bedre folkehelse, og klager over at bevilgningen til prosjektet er blitt strøket fra budsjettet.

DEL

Kronikk

Med sin nye kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka, kan Fredrikstad kommune være en nasjonal modell for egenorganisert idrett og aktivitet. I stedet kutter politikerne bevilgningen til et av de nyeste og viktigste tiltakene i budsjettforslaget; etableringen av et aktivitetsråd som fremmer egenorganisert idrett og aktivitet.

Med planen «Aktive liv i Fredrikstad» har Fredrikstad kommune som mål at flere mennesker skal komme i aktivitet oftere. Planen, som nå er ute på høring, tar fatt i kommunens enorme folkehelseutfordringer. Etter brede brukerundersøkelser i befolkningen er det bestemt at det å fremme lavterskel fysisk aktivitet vil være et viktig tiltak. Kommunen har gjort et grundig og godt arbeid med å skaffe frem fakta og behovsanalyser, hvilket er noe av det beste vi har sett og kan være en inspirasjon for andre kommuner. Det er synd hvis det ikke følges opp med tiltakene administrasjonen i Fredrikstad kommune har foreslått.

Idretten gjør en flott innsats. Men hvis vi skal få med alle, må vi tenke bredere.

Et av de foreslåtte tiltakene i planen er å etablere et aktivitetsråd som fremmer lavterskel og egenorganisert aktivitet utenfor den organiserte idretten. Det er få, nærmest ingen, kommuner i dag som har gjort et lignende tiltak. Nettopp derfor har vi håp om at Fredrikstad kan være med å vise vei og sette de egenorganiserte på agendaen. Norsk Friluftsliv og Tverga – Ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge, ønsker å bistå Fredrikstad til å bli en nasjonal modell for lavterskel og egenorganisert idrett og aktivitet, og pilot for etablering av aktivitetsråd i Norge. Politiske partier i Fredrikstad har nå strøket denne bevilgningen i sine budsjettforslag for 2019 og det synes vi er svært trist.

Fredrikstad med sine store og sammensatte folkehelseutfordringer har samtidig gode forutsetninger til å lykkes i å snu den negative trenden. En av nøklene er å engasjere en større bredde av frivilligheten til å bidra i et lokalt løft. Både friluftslivet og mange andre aktører har mye å bidra med. Men de har ikke den samme muligheten til å samarbeide med kommunen som for eksempel idrettsrådene har. Dette skulle aktivitetsrådet bøte på.

Stillesitting er den nye tobakken.

Kommuneplanen er fremoverlent, anerkjenner og tar egenorganisert som målgruppe på alvor. Fredrikstad kommune kan nå få til et løft med nasjonale perspektiver. Etableringen av et aktivitetsråd vil være et steg i riktig retning for å ivareta denne viktige målgruppens behov. Kommunens idrettspolitikk skal bidra til at kommunens befolkning har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den organiserte idretten, men også gjennom egenorganisert aktivitet.

Kommunen understreker selv i sin plan at «Egenorganisert aktivitet og lek, og hverdagsfriluftslivet, må få større plass i fremtiden og vår utfordring blir å tilrettelegge for mangfoldet». Da må ressurser kanaliseres til tiltak som når flere, og til aktiviteter som fenger både ungdom og voksne. Også de som ikke føler seg hjemme i den organiserte idretten skal ha et fullverdig tilbud. Da er det viktig å ha fora som et aktivitetsråd.

Aktivitetsråd er ikke en konkurrent til idrettsrådet. Idretten gjør en flott innsats. Men hvis vi skal få med alle, må vi tenke bredere. Lavterskelaktiviteter, som egenorganisert aktivitet og friluftsliv, er noe en stor del av befolkningen ønsker å drive med. Stillesitting er den nye tobakken, og skal vi få en befolkning med bedre helse, må det investeres og tilrettelegges for aktivitet som passer for alle. Det må være mulig å kanalisere midler til begge, både organisert og egenorganisert. De som ikke har en organisasjon i ryggen er også viktige.

Regjeringen har kommet med en perspektivmelding som varsler trange kår for kommunene fremover. Lavere inntekter fra olje og gass, færre i arbeid og økte helse- og omsorgskostnader i en aldrende befolkning er de største utfordringene. Bedre helse gjennom økt fysisk aktivitet i samarbeid med brede grupper av frivillighet er noe av det billigste og mest effektive vi kan satse på.

Så kjære Fredrikstad kommune, ikke la denne unike muligheten gå fra dere. Nytenkende tiltak som etablering av et aktivitetsråd vil utløse mange gode initiativ, bidra til å skape et mangfoldig aktivitetstilbud og få mange flere barn, unge og voksne i aktivitet. Det vil også sette Fredrikstad på kartet som en kommune som våger å gå foran. Med årlige helseutgifter på rundt 1,8 milliarder kroner kan 250.000 kroner til et aktivitetsråd til og med vise seg å være en svært god investering i folkehelse.

Lisa Mari Watson og Lasse Heimdal

Hhv. daglig leder i Tverga - Ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge og generalsekretær i Norsk Friluftsliv


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags