Er du klar for coworking? Eller å jobbe med kolleger som du aldri vil møte ansikt til ansikt?

Aftenposten er blant flere som har omtalt den økende andelen frilansere:

– Antallet amerikanske frilansere vokser til 50 prosent innen 2020 (Forbes Magazine).

– Forskningsinstitusjonen Eurofound viser at atypiske ansettelsesformer er det som øker mest i de fire mest folkerike EU-landene (Tyskland, Frankrike, Italia og Storbritannia).

– Det danske Instituttet for Fremtidsforskning ser en utvikling på arbeidsmarkedet med en fremvoksende frilanskultur der færre har fast jobb.

– Professor Guy Standing mener den nye fremvoksende samfunnsklassen med løsarbeidere uten fast tilknytning til arbeidslivet er den største endringen i arbeidsmarkedet på 100 år.

«Vi har bruk for mennesker med spesialkompetanse i en del prosjekter for kundene våre. Da er det snakk om eksperter i en kortere periode, til for eksempel å utvikle en app til et prosjekt. Da er det de som kan levere tjenestene over nett som er interessante. Fordelen ved dette er at man kan søke globalt, bruke alle døgnets timer og korte ned rekrutteringsprosessen». Daglig leder i Deloitte Norge, Aase Aamdal Lundgaard, til Aftenposten.

Samtidig ønsker yngre arbeidstagere mer fleksibilitet i arbeidslivet enn de mener mange «etablerte» bedrifter kan gi dem.

Nettopp den økende andelen frilansere og generasjon millennials er to av de ytre driverne bak det fremvoksende fenomenet coworking spaces, i henhold til forskningen til dr. Anita Fuzi.

Sammen med Blender Collective, en av coworking-arenaene i Fredrikstad, hørte vi henne i foredraget «Reflections on the keys to successful coworking spaces in smaller places and economically challenged regions».

For selv om fenomenet brer om seg, er det ikke gitt at man vil lykkes. Lloyds Bank er en av aktørene som forsøkte, og Damien Mears som for eksempel rådgir Amazon om coworking spaces, viste oss hvor galt det gikk selv for Lloyds Bank i begynnelsen. Noen kriterier må følges, og ett av disse er å ha rett leder på plass som blant annet sørger for å ta ut potensialet for vekst og utvikling av stedet og mellom aktørene.

Vekst i Fredrikstad-programmet handler ikke bare om å formidle de gode historiene om det kompetente arbeidslivet i Fredrikstad, men også om produktet Fredrikstad som næringsdestinasjon. Hva kan vi selv gjøre for at det skal være bra å drive næring fra Fredrikstad? Programmet har derfor også som rolle å sette agenda.

Flere frilansere utfordrer flere aspekter ved det norske arbeidslivet, ikke minst organisasjon og ledelse av virksomheter, fagforeninger og innenforskap – utenforskap. Så hvordan kan vi i Fredrikstad forberede oss?

Coworking spaces dekker en rekke behov som oppstår for frilansere, og kan fungere som økonomisk verktøy – bare det gjøres riktig. Vi er i gang med å samle kunnskap. Heldigvis skaper vi næringsdestinasjon Fredrikstad sammen.