Frevar tar ansvar for Øra naturreservat, men trenger selv deponiområdet der fugletårnet står

Det er området innenfor kanalen Klavestad, Skauen og Rekve vil ha med i naturreservatet. Frevar-direktøren sier nei.

Det er området innenfor kanalen Klavestad, Skauen og Rekve vil ha med i naturreservatet. Frevar-direktøren sier nei. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Frevar-direktør Fredrik Hellstrøm tilbakeviser ønsket om få innlemmet sydspissen av Øra-området i naturreservatet. – Det er viktig at det området som er regulert til deponi blir benyttet etter hensikten, skriver han.

DEL

LeserbrevFREVAR deltar sammen med blant annet Fredrikstad kommune, Fylkesmannen i Østfold Gudeberg lokalsamfunnsutvalg og Østfold ornitologiske forening i prosjekt med å markere Øra naturreservat sitt 40 års jubileum. Mange positive krefter samarbeider, og Frevar er med for å representere industrien. Fredrikstad kommune har prosjektlederansvar og koordinerer alle aktiviteter.

Området på sørspissen der man ønsket å anlegge dammer er regulert til avfallsbehandling. Frevar driver langsiktig, og det er viktig at det området som er regulert til deponi blir benyttet etter hensikten. Det er investert mye i membran etc. og det er ikke en enkel sak å anlegge nye deponier. Når deponivirksomheten er ferdig, kan fremtidens generasjoner velge om det er ønskelig med natur eller industri eller en blanding av dette på området.

Som bildet viser, er det i dag stor aktivitet industrielt på Øra. Samlet er Øra største arbeidsplass i Fredrikstad kommune. Frevar er veldig bevisst på at vi er naboer til et fantastisk naturreservat, og er en av initiativtagerne til å feire 40-årsjubileet til reservatet.

Området det er ønskelig å innlemme i naturreservatet er en del av et aktivt deponiområde. Dette er ikke forenlig med aktiv ferdsel og friluftsliv. Frevar er forpliktet til å ta hensyn til sikkerhet i området.

Det omtalte arealet er uegnet til friluftsliv og ferdsel grunnet følgende forhold:

Det skal mottas store mengder mudder til nærliggende område. Dette blir da en stor byggeplass.
■ På området drives det tungindustri som er viktig for hele Fredrikstad.
■ Det er daglig (hele døgnet) tungtrafikk rundt fuglekikkertårnet til og fra deponiområdet.
■ Veien nedenfor fuglekikkertårnet brukes for adkomst til Frevars sigevannsstasjoner, og lensestasjonen ved innløpet til Øra-kanalen.
■ Det ligger tettingsmembran i bakken for å sikre deponiområdet mot utlekking. Frevars oppdrag er å passe på blant annet slike installasjoner i sin daglige drift.
■ Deponivolumet på den opparbeidede fyllplassen er av stor verdi for samfunnet og Fredrikstad kommune. Annen bruk av arealet vil naturlig følge når deponivirksomheten er ferdig.

Prosjektet med å markere naturreservatets 40-årsjubileum blir ikke mislykket selv om man ikke bygger dammer inne på det aktive deponiområdet.

Langs hele kyststien fra Gansrød til fuglekikkertårnet er det lagt opp til både natur- og industriopplevelser. Vi trenger begge. Det legges blant annet opp til tre kunstige øyer, dam ved Oldenborgbekken, og rasteplasser. Dette er et eksempel på god samhandling der Frevar har deltatt med kompetanse slik at ikke membran og andre miljøinstallasjoner skades. Når man kommer frem til selve fuglekikkertårnet, er det god utsikt over hele naturreservatet på 16.6 kvadratkilometer, herav 13.7 kvadratkilometer sjøareal.

Fra Frevar sin side er vi positive til å ruste opp Øra naturreservat. Med fortsatt god samhandling i prosjektgruppen, ser vi frem til et flott jubileum i et oppgradert og bedre tilgjengelig naturreservat høsten 2019.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags