Gå til sidens hovedinnhold

Frevar forsøpler ikke, vi driver hverdagsmagi

Artikkelen er over 3 år gammel

Frevar-direktør Fredrik Hellström avviser Ulf Tolfsens påstand om at Frevar er en forurensningsbedrift. – Våre ansatte driver hverdagsmagi, og sørger for at avfall blir til energi eller nye råvarer.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

FREVAR KF er organisert som et kommunalt foretak og er en del av Fredrikstad kommune. FREVAR driver både virksomhet innen selvkostområdet, og virksomhet innenfor konkurranseutsatte områder. Renovasjonsavgiften og egenandelen som innbyggerne i Fredrikstad betaler, er ikke en del av næringsvirksomheten og bidrar derfor ikke til overskuddet.

Fredrikstad kommune var 1984 fremtidsrettet som startet et energigjenvinningsanlegg for avfall. I gjennomsnitt har dette anlegget erstattet ca. 20.000 tonn olje per år for våre industrikunder på damp som hovedsakelig er Kronos Titan og Denofa. Det er en meget viktig innsats for miljøet over lang tid.

Styret ved FREVAR KF bestemte seg tidlig for å ha fokus på miljø. Lenge før EU-direktiver krevde det installerte foretaket et posefilter som ved bruk av kalk og kull fjerner dioksin og andre miljøgifter til svært lave konsentrasjoner. Våre utslipp er langt lavere enn utslippskravene fra myndighetene.

Det kan variere, det forstår jeg, men det stemmer ikke at det flyter med avfall.

 

Foretaket ble som første bedrift av sitt slag, ISO-sertifisert på miljø i år 2000. Det betyr at vi i tillegg til revisjoner av myndigheter, også har hatt tredjepartskontroll av virksomheten hvert år i 17 år. Hele tiden med gode resultater. FREVAR er medlemmer av Øra miljøutvalg hvor også Gudeberg lokalsamfunnsutvalg er medlemmer. Gjennom årene har vi hatt gjensidige informasjonsmøter.

Øra naturreservat har mer enn 200 fuglearter og dette viser at reservatet fungerer bra som nærmeste nabo til et industriområde.

FREVAR mottar mange ulike slags restfraksjoner, og virksomheten er sammen med de andre bedriftene på Øra en viktig del av den «sirkulære økonomien». FREVAR har sammen med Fredrikstad kommune og 12 andre Østfold-byer gått foran for å etablere et ettersorteringsanlegg for avfall slik at enda mer av restfraksjonene av avfall fra deg, meg og resten av husholdningene kan materialgjenvinnes.

FREVARs eksistens baseres på at samfunnet genererer avfall og avløp, og trenger drikkevann hver dag. Dette er viktige funksjoner i Fredrikstad-samfunnet som foretaket ivaretar.

Det er derfor sterkt beklagelig at Ulf Tolfsen omtaler FREVAR som en forurensningsbedrift. FREVAR kan, som alle andre, alltid bedre sine prestasjoner, men vi vurderer denne kritikken som feilaktig.

FREVAR har fokus på kyststien, som FREVAR tok initiativ til å etablere og på andre ytre miljøforhold. Senest september 2017 gikk hele lederteamet hele kysstien sammen. Vi fant ikke noe avfall. Det kan variere, det forstår jeg, men det stemmer ikke at det flyter med avfall. FREVAR tok i høst initiativ til eget prosjekt som fokuserte på flygeavfall sammen med Østfold Gjenvinning AS og firma Geminor AS. Her ble kilder kartlagt sammen med mulige tiltak.

Det utføres jevnlig rydding av veier og plasser på FREVAR med feiebil, og en del manuell plukking av avfall. Vi sørger for at veien fra Statoil Rakkestadsvingen ryddes hvert år for avfall som havner i grøftekanten. Østfold Gjenvinning feier med feiebil to ganger per uke, i tillegg plukkes det avfall hver dag. Det brukes store ressurser på ytre miljø.

Når det gjelder veien fra FREVAR og ut til fuglekikkertårnet, så går den rett ved siden av avfallsbedriften ØGAS som FREVAR er deleier i sammen med Norsk Gjenvinning. Området FREVAR driver på er «Øra syd», som er regulert til avfallsbehandling. Det betyr at her vil man kunne finne avfall. Virksomheten som FREVAR og flere andre gjenvinningsbedrifter driver, kan slik sett ikke sammenlignes med andre produksjonsbedrifter. ØGAS sin virksomhet er viktig da de bidrar til både materialgjenvinning og energigjenvinning.

Jeg er stolt av FREVARs ansatte som driver hverdagsmagi hver dag, og sørger for at avfall blir til energi eller nye råvarer. Jeg vil gjerne at Ulf Tolfsen skal være like stolt av FREVAR og den viktige rollen vi har.

Jeg oppfordrer deg til å kontakte Gudeberg lokalsamfunnsutvalg som har en viktig rolle som nabo til industriområdet på Øra, eller kontakte FREVAR direkte for et informasjonsmøte.

Kommentarer til denne saken